พาณิชย์ตรวจเข้ม ป้องกันการลักลอบขนย้าย พร้อมกำกับดูแลการนำเข้ามะพร้าว สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกร

434326023 994117075614166 8143478088293515245 n

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นำสายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากร เข้มงวดการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางการนำเข้า อาทิ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รวมถึงเส้นทางหลัก เส้นทางรองที่ใช้ในการขนย้าย มายังสถานที่ปลายทางบริษัทแปรรูปมะพร้าวและโรงกะเทาะเพื่อกำกับดูแลติดตามสถานการณ์สินค้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิด และเป็นการป้องปราม มิให้มีการนำมะพร้าวจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบตลาดมะพร้าวภายในประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายมะพร้าวภายในประเทศของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

433378021 994117045614169 1273679072684104800 n

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องเข้มงวด หากพบว่ามีการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

434332981 994117068947500 5674332149612502604 n
434252657 994117072280833 3119184389701589721 n
434224244 994117165614157 112718734207090534 n