พาณิชย์จับตาสถานการณ์ราคาสินค้า ยัน”ข้าวถุง”ยังไม่ขึ้นราคา ขอห้างจัดโปรโมชั่นช่วยประชาชน

พาณิชย์จับตาสถานการณ์ราคาอุปโภคบริโภค พร้อมย้ำอีกครั้ง”ข้าวถุง”ยังไม่ขึ้นราคาสินค้า เสนอห้างจัดโปรโมลั่นช่วยประชาชน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯได้ประชุมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวก อาทิ Makro, Big-C, Lotus’s, Tops, Foodland, 7-eleven, Lawson, CJ Express, MaxValue เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า พบว่า ภายหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการลง ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 10% – 20% 

โดยในแหล่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีนักท่องเที่ยวพักอาศัยจะมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 40% – 50% สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทุกห้างฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

F3E3E9AE DCA9 4517 9B14 640ABF14DFD5 scaled

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือตรึงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในช่วงนี้ และสำหรับราคาจำหน่ายปลีกจะต้องไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน 

สำหรับกรณีข้าวสารบรรจุถุงที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับขึ้นราคาก่อนหน้านี้ กรมการค้าภายในได้ประชุมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยทุกฝ่ายยืนยันว่า จะไม่มีการปรับขึ้นราคาทั้งในส่วนผู้ประกอบการข้าวถุง และโรงสีในฐานะผู้แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร นอกจากนี้จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหมุนเวียนแต่ละยี่ห้ออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจะได้จัดให้มีจุดจำหน่ายข้าวถุงราคาประหยัดทั่วประเทศร่วมกับกรมการค้าภายในอีกด้วย 

7E7FEA32 92F6 4AD7 B4DC 6C1EF1417610

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับสูงสุด10,000 บาท หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด