สหกรณ์ควนเนียง รุกตลาดออนไลน์ ช่วยสมาชิกเข้าถึง”สินค้าสหกรณ์”

1087856

สหกรณ์ควนเนียงหนุนสมาชิกรุกตลาดออนไลน์ส่งสินค้าถึงหน้าบ้านสมาชิก ขณะตลาดออฟไลน์เปิดให้บริการขายผลผลิตเกษตรทุกสัปดาห์หน้าโรงพยาบาลควนเนียงและศุกร์สุดท้ายของเดือนหน้าที่ทำการสหกรณ์ฯ พร้อมประสานเครือข่ายสหกรณ์ช่วยกระจายสินค้า หากผลผลิตล้นเกินความต้องการ

1087855

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของสมาชิก เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการทำเกษตรผสมผสานเป็นอาชีพเสริม ปลูกพืชผักปลอดภัยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือขายเพื่อเป็นรายได้เสริม เป็นแนวนโยบายในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ต.ควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรที่ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดประเภทสหกรณ์การเกษตร พร้อมรับเงินรางวัล 60,000 บาท เมื่อปี 2560

1087854

“อาชีพหลักของคนควนเนียงทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ทำประมง สหกรณ์ก็ไปส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิกในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตอนนี้เริ่มมีสมาชิกหลายกลุ่ม ทั้งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปลูกแตงโม ปลูกผักยกแคร่ ปลูกผักปลอดสารพิษ แล้วก็มีส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน”

1087853

นายสุทิน พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด เผยต่อว่าแม้ช่วงนี้ราคายางพาราจะสูง แต่ก็ไม่มีน้ำยางให้กรีด เพราะอยู่ในช่วงฤดูผลัดใบ รายได้สมาชิกส่วนใหญ่ก็มาจากอาชีพเสริม ทั้งปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกแตงโม เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ โดยสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้เงินกู้สมาชิกดอกเบี้ยต่ำและดูแลเรื่องการตลาดให้กับสมาชิก ซึ่งมีทั้งตลาดออนไลน์ และออฟไลน์เปิดขายหน้าร้าน ทำให้สมาชิกไม่มีปัญหาในเรื่องตลาดแต่อย่างใดเพียงแต่ต้องทำผลผลิตให้มีคุณภาพ พืชผักต้องปลอดสารพิษ

1087852

“ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนอยู่ที่ 600 ล้านบาท มีสมาชิก 2,600 กว่าคนทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก จุดเด่นของสหกรณ์นี้จะเน้นการทำงานร่วมกันให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เรามีภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนจะทำงานร่วมกันทั้งส่วนราชการและชาวบ้าน ตอนนี้เรามาเน้นให้สมาชิกปลูกผักในกระถาง ปลูกผักยกแคร่และปลูกในโรงเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นผักสลัด เป็นผักปลอดสารพิษ แล้วก็มีวางแผนการปลูกให้กับแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาเพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมาชนกัน”

1087850

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง กล่าวถึงตลาดเพื่อรองรับผลิตสมาชิกนั้นมีทั้งตลาดออนไลน์ ออฟไลน์และเปิดจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ ซึ่งเรามีตลาดประจำสัปดาห์เปิดโอกาสให้สมาชิกนำผลผลิตมาจำหน่ายในทุกวันอาทิตย์บริเวณหน้าโรงพยาบาลควนเนียง และยังมีตลาดประจำเดือน โดยจัดขึ้นในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรควนเนียงฯ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวในพื้นที่ ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนสหกรณ์ในเครือข่ายที่ได้รับการประสานไปมารับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ส่วนตลาดออนไลน์นั้นจะมีทุกวัน แต่ส่วนใหญ่จะเน้นสินค้าบริโภคอุปโภคมากกว่า ซึ่งสหกรณ์จะให้บริการส่งฟรีแก่สมาชิกหลังได้รับออเดอร์เข้ามาผ่านทางออนไลน์สหกรณ์ฯ

1087848

“เนื่องจากเรามีร้านค้าอยู่แล้วช่วงหลังทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มาจัดตลาดซูปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ได้มีการอบรมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาสองรอบทำให้ยอดขายแบบออนไลน์เยอะช่วงนี้ พืชผักด้วยส่วนหนึ่ง แต่ที่ขายเยอะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เรารับออเดอร์ทางออนไลน์แล้วไปส่งทุกวันอังคารและวันพุธ ส่งให้กับสมาชิกที่มีร้านค้าย่อยในชุมชนในหมู่บ้าน โดยสมาชิกไม่ต้องมารับสินค้าเอง”

1087849

นายสุทิน กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ว่า นอกจากส่งเสริมอาชีพเพื่อรายได้แล้วยังมีโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่มาปิดบัญชีในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งถ้าสมาชิกรายใดส่งดอกเบี้ยถึงกำหนดเดือนมิถุนายน ทางสหกรณ์ก็จะแจกข้าวสาร 1 ถุงฟรี ส่วนโปรโมชั่นสิ้นปีก็มีรางวัลอีกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับสมาชิกที่ส่งดอกเบี้ยคืนตามกำหนด นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพ แต่สมาชิกจะต้องเขียนโครงการเข้ามาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้ ซึ่งเราให้กู้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน

1087846

“มีรายหนึ่งกู้ล้านนึงทำฟาร์มไก่ไข่ แต่ต้องมีโครงการมาเสนอและต้องมีหลักทรีพย์ค้ำประกันด้วย ส่วนหนี้อื่นมีน้อย เพราะเรามีโครงการระดมทุนภายในสหกรณ์เอง สมาชิกก็มาซื้อหุ้นเพิ่ม สหกรณ์ไม่ได้กู้จากแหล่งทุนที่อื่น แต่จะเป็นเงินหมุนเวียนจากสมาชิก”

1087845

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคนเดิม ย้ำด้วยว่า ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ทุกเดือน พร้อมให้คำแนะนำในทุก ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องกฎระเบียบและโครงการต่าง ๆ ที่เราจะทำ ส่วนที่สหกรณ์ยังขาดในขณะนี้ก็คืออาคารเก็บรวบรวมผลผลิต ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาในการจัดเก็บรวบรวผลผลิตของสมาชิก โดยสหกรณ์ฯได้ขออาคารรวบรวมผลผลิตสมาชิก 1 หลัง มูลค่า 7 ล้านบาท เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ จึงอยากฝากไปยังรัฐบาลด้วย

1087843

“ปัญหาตอนนี้ภัยแล้งอย่างเดียว ส่วนในอนาคตวางเป้าหมายดูแลสวัสดิการสมาชิกให้ครบทุกรูปแบบแล้วก็อยากมีโรงเก็บรวบรวมผลผลิตสมาชิกด้วย ตอนนี้มีปัญหามากไม่มีสถานที่เก็บผลผลิต เมื่อรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน” นายสุทินกล่าว พร้อมเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวงานเทศกาลกินปลาท่องเที่ยวของอ.ควนเนียง จ.สงขลา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นฤดูที่ชาวประมงในพื้นที่สามารถทำการจับได้ปีละครั้งเท่านั้น

1087842
1087841
1087839
1087837
1087838
1087833
1087832
1087830
1087857