“ธรรมนัส” เรียกประชุมเตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนด่านสิงขร เพื่อเป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นโมเดลต้นแบบทั้งภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

783704
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการศูนย์ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ด่านผ่อนปรนพิเศษ ยังไม่ใช่ด่านผ่านแดนถาวร ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบริเวณขนถ่ายสินค้า (No man land) เป็นพื้นที่อ้างสิทธิระหว่างไทย-เมียนมาร์ มีความแออัดในการขนถ่ายสินค้า และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสุขอนามัย รวมถึงมีความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตราการร่วมกัน และให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม การกำหนดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะสามารถใช้กฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพได้

783705

       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนด่านสิงขร รัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ทั้ง 2 ประเทศมีความพร้อมในการเปิดด่าน ซึ่งในวันที่ 24 เม.ย. นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการนำสินค้าภาคการเกษตรเข้ามาสู่ราชอาณาจักร โดยเฉพาะสินค้าประมง จึงมอบหมายกรมประมงและองค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นตลาดตรวจรับสินค้าภาคการเกษตรอย่างถูกต้อง

       

783706

นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาภาคการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้ง 8 อำเภอของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด อีกทั้งเร่งพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรให้หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบทั้งภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอื่น ๆ และจะนำเสนอ ครม. ในภาพรวมต่อไป

783707
783708
783709
783710
783711
783712
783713