“ฉก.พญานาคราช” จับกุมสัตว์น้ำนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดระนอง กว่า 500 กิโลกรัม

S 13697058 0

พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระนอง กรมประมง ชุดปฏิบัติการทางน้ำ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี เข้าจับกุมผู้กระทำผิดสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 3 ราย ร่วมกันลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำมาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณทะเลอันดามัน ท้องที่จังหวัดระนอง

การปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คงเยี้ยน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา) พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ร่วมกับนายพิทยา มณีโชติ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3 สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดระนอง และ สอ.ทวีศักดิ์ ดอนจันทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการทางน้ำ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ออกปฏิบัติงานปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่ทะเลอันดามัน อ.เมือง จ.ระนอง ได้ทำการจับกุมเรือสัญชาติเมียนมาร์ ร่วมกันลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 1 คดี เรือ 1 ลำ ผู้กระทำความผิด 3 คน สัตว์น้ำรวม 3 รายการ ประกอบด้วย ปลากระเบน คละไซส์ น้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม ปูชนิดต่าง ๆ คละไซส์ น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม และปลาเบญจพรรณ น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้นประมาณ 500 กิโลกรัม

S 13697060 0
S 13697061 0
S 13697062 0