นายกฯ ออก 9 มาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สั่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย จับกุมคนลักลอบเผา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงสถานการฝุ่น PM 2.5 ว่า ให้กำชับและยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตประจำปี 2567 โดยให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการในการทำงานผ่าน 9 มาตรการ คือ 1. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยทหารในพื้นที่ ระดมกำลังลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการจับกุม บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบผาป่าในทุกกรณีขอเน้นย้ำว่าทุกกรณี

2.กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลกวดขันการใช้กฎหมายอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผา

1548411221 72798 25 1024x684 1

4.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินและประกาศ work from home ตามความจำเป็น เพื่อลดปัญหาการกระทบกับสุขภาพกับพี่น้องประชาชน

5.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือชดเชย ต่างๆจากภาครัฐหากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง

6.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มความถี่ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองโดยเร่งด่วน ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือดับไฟป่า

7.ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดเคลื่อนที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง

8.ให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบกลางแก่จังหวัดให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาช่วงสถานการณ์วิกฤตปี 2567 ทำความเหมาะสมและจำเป็นเร่งด่วน

9.ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ ยกระดับการเจรจาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพม่าและลาวให้ลดการเผา อย่างทันทีและตั้ง KPI ให้ชัดเจน

และในช่วงบ่ายวันนี้ทั้ง 9 ข้อ จะมีการประชุมบูรณาการ การกำจัดไฟป่าของทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานแล้วจะมีการแถลงต่อไป