โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” ชู “ขาณุโมเดล” ตัวอย่างการความสำเร็จแก้ไขปัญหาข้าวอย่างยั่งยืน 

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” ชู “ขาณุโมเดล” ตัวอย่างการความสำเร็จแก้ไขปัญหาข้าวอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยการส่งเสริมพันธุ์ข้าว รักษานิเวศ ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร

นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากแนวคิดการแก้ไขปัญหาข้าวของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ใช้แนวทางการ “แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” สำหรับการผลิตข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่ปี 2563 ด้วยการส่งเสริมการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่ การพัฒนาพันธุ์ ตามที่ตลาดต้องการ การส่งเสริมและให้องค์ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ 

กลุ่มชาวนาที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็น “ชาวนานักรักษ์” ได้ขานรับแนวคิดดังกล่าว โดยปรับพฤติกรรมการผลิตข้าวและร่วมสร้างเป้าหมายใหม่ ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีดำริไว้ว่า “เราจะปลูกข้าวสู้เวียดนาม” โดยในวันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่โครงการ “ขาณุโมเดล” โครงการตัวอย่างการแก้ไขปัญหาข้าว ใช้แนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรเกษตรกร สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ที่เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่ หมู่ 2 ต.แสนตออ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานแบบโมเดลเศรษฐกิจของ“ขาณุโมเดล” ที่สามารถนำงบประมาณมาขยายผลต่อยอด นำไปสู่ความยั่งยืน 

ซึ่งกลุ่มปลูกข้าวขาณุ เป็นตัวอย่างที่กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนุ่ม กข79 ปี 2563/64 แค่ 2 ฤดูกาล ก็รู้จักนิสัยข้าว กข79 เป็นอย่างดี ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกเริ่มเห็นผลเชิงประจักษ์เมื่อกลุ่มเข้าใจลักษณะของพันธุ์ข้าว ก็มาขยายผลต่อยอด ได้ใบรับรอง GAP ยกระดับการผลิตเป็น GAP+ เป็น “ข้าวรักษ์โลก” เป็นการผลิตใช้ชีวภาพชีวภัณฑ์ ไม่เผาฟาง ทำให้ข้าวสวย ข้าวเปลือกได้คุณภาพทางกายภาพดี โรงสีให้ราคาดีเป็นที่น่าพอใจ คุณภาพดีสม่ำเสมอจนต้องจองล่วงหน้า ความยั่งยืนจึงเกิดขึ้น 

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกร สามารถผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมให้ขาณุโมเดลและทุกกลุ่ม เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีและยั่งยืน ให้เติบโตอย่างถาวรไปด้วยกัน 

“ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปฟังเสียงชาวนาด้วยตัวเอง จัดงานงานข้าววิถีไทยที่ทำเนียบรัฐบาล แนะนำข้าวไรซ์เบอรี่ ส่งเสริมให้ปลูกข้าวพื้นนุ่มที่แข่งขันได้ในการส่งออก เพื่อช่วยชาวนาซึ่งจากความเพียรพยายามทุกวิถีทางของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้วิถีชาวนาและข้าวไทยมีความยั่งยืน ได้ออกดอกออกผล มีความสำเร็จ เพื่อให้ชาวนาไม่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมว่าต้องใช้งบประมาณอุ้มชาวนา ขอย้ำว่าการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้าวที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิตข้าวของประเทศ โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันได้แก้ปัญหาทั้งระบบ ปรับระบบการผลิตข้าวให้เข้าสู่วงจรปกติตั้งแต่ปี2563 ชาวนาได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี การผลิตที่คำนึงระบบนิเวศ การส่งเสริมข้าวสายพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นการให้คันเบ็ดแทนการให้ปลา เมื่อระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานคุณภาพ โรงสี/ผู้ส่งออก ก็สามารถกลับเข้าไปในตลาดที่เลิกซื้อข้าวของไทยได้ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากย้ำขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรและชาวนาทุกคน ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว 

13E53BA0 F673 431B B5DC 45DD132346DB

สำหรับตารางงานวันนี้ของนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร(7 กรกฎาคม 2565)

09.00 น. นายกฯ และ คณะ เดินทางถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

09.15 น. นายกฯ ไปสักการะศาลหลักเมืองกำแพงเพชรและไปกราบนมัสการพระธรรมภาณพิลาส ที่วัดคูยาง

10.00 น. นายกฯ และ คณะเดินทางโดยรถยนต์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล้วยไข่แปลงใหญ่ หมู่ ๗

11.30 น. นายกฯ และ คณะ พบปะประชาชนและ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ณ ตำบลวังบัว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวังแขมวิทยา

13.30 น. นายกฯ และ คณะเดินทางโดยรถยนต์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการน้ำการจัดหาแหล่งน้ำ ณ ฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

15.00 น. นายกฯ และ คณะเดินทางโดยรถยนต์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี

17.00 น. นายกฯ และ คณะ เดินทางโดยรถยนต์ ถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว โรงเรียนขาณุวิทยา