ขานรับนโยบายนายกฯ “ประภัตร” ตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุโมเดล 

รมช.ประภัตร ขานรับนโยบายนายกฯ เร่งลงพื้นที่กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุโมเดลสนับสนุน  ปัจจัยลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริม กข 79 ตามแผนการเพาะปลูกข้าวของประเทศ มุ่งพาข้าวไทยทวงแชมป์ส่งออกโลก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตออำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเกษตรกรเข้าร่วม ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่มาตรวจราชการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และมีความยินดีกับผลสำเร็จของโครงการ “ขาณุโมเดล” โครงการตัวอย่างการแก้ไขปัญหาข้าว 

021AAAA9 8E23 4E74 8EF6 1ACE9E80D275

โดยใช้แนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการผลิตข้าวรักษ์โลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าวสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรเกษตรกรสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก จึงได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมอีกครั้ง เพื่อรับฟังและส่งเสริมเพิ่มเติมทั้งในด้านของการผลิต การลดต้นทุน และในด้านของการผลักดันองค์ความรู้และวิธีการ เพื่อกระจายผลสำเร็จไปสู่ชาวนาไปทั่วประเทศ

45FDCC14 A45D 4880 9DFE CE7C2A2EC039

สำหรับกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล เป็นตัวอย่างที่กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนุ่มกข 79 ปี 2563/64 แค่ 2 ฤดูกาล ก็รู้จักนิสัยข้าว กข 79 เป็นอย่างดี ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกเริ่มเห็นผลชัดเจน เมื่อกลุ่มเข้าใจลักษณะของพันธุ์ข้าว ก็มาขยายผลต่อยอด ได้ใบรับรอง GAP ยกระดับการผลิตเป็น GAP+ เป็น “ข้าวรักษ์โลก” เป็นการผลิตใช้ชีวภาพชีวภัณฑ์ ไม่เผาฟาง ทำให้ข้าวสวยข้าวเปลือกได้คุณภาพทางกายภาพดี โรงสีให้ราคาดีเป็นที่น่าพอใจ คุณภาพดีสม่ำเสมอ จนตลาดต้องการอย่างต่อเนื่อง

39517239 74AD 407E BDCA 315C911CC14D

“การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในวันนี้ ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เรื่องการให้คำแนะนำและการออกใบ GAP ให้กับเกษตรกรกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเดิมและยังได้นำจุลินทรีย์นวัตกรรม จากศูนย์วิจัยนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จุลินทรีย์นวัตกรรม และสารนวัตกรรมปรับปรุงดิน ควายดำ มาให้กับเกษตรกรทดลองใช้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสภาพดิน ฆ่าเชื้อราและกำจัดโรคในดิน ย่อยสลายซากพืช กำจัดแก๊สไข่เข่า ช่วยให้ข้าวแตกกอเยอะ ลำต้นแข็งแรง รวงยาว ระแง้ถี่ ต้นเตี้ยแข็งแรง เมล็ดเต่งเต็มไม่ลีบ น้ำหนักดี นอกจากนี้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังพบว่าหากชาวนาใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฯ ต้นทุนการเพาะปลูกจะอยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่    ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา และนำไปสู่การขยายผลในการแข่งขันของตลาดโลก เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล     ในการแข่งขันการส่งออกข้าว นำประเทศไทยกลับสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 อีกครั้ง “รมช.ประภัตร กล่าว

B7A6C548 17E3 4584 8B7C 27BD41AF31C2
4BD40115 15F9 4132 BB68 720913D88260

นอกจากนี้ รมช.ประภัตร ในฐานะที่กำกับดูแลกรมการข้าว ได้สั่งการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรสนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 หรือพันธุ์ที่ดีกว่า ตามแผนการเพาะปลูกข้าวของประเทศ ให้กับเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวฯตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่ม และยังได้สั่งการไปยังกรมปศุสัตว์ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของตน ในการขอสนับสนุนโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ  เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ สร้างความมั่นคงในครัวเรือนเกษตรกรต่อไป