“เกษตรฯ – พาณิชย์” เผยส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น 20% สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด 5 แสนล้าน 

“อลงกรณ์” โชว์ผลงานเด่น “เกษตรฯ – พาณิชย์” ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น 20% สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด 5 แสนล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า แม้จะเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติทั้งโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และยังเผชิญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิด แต่ประเทศไทยก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวม 467,255.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.16% 

6FC05691 8135 4B09 ACC0 A0E6768F73FE scaled

โดยมีสินค้าเกษตรอาหารที่ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ตามมูลค่าส่งออก ดังนี้ 

1. ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่า 90,911.75 ล้านบาท เพิ่ม 10.16%

2. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่า 71,870.68 ล้านบาท เพิ่ม 39.37%

3. อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (รวมทูน่ากระป๋องและแปรรูปแต่ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) มูลค่า 59,225.16 ล้านบาท เพิ่ม 19.92%

4. ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป มูลค่า 50,259.71 ล้านบาท เพิ่ม 15.54%

5. ข้าว มูลค่า 47,802.76 ล้านบาท เพิ่ม 34.55%

2056443D 60E8 40FF 8058 35ED351B671B

 “ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารมาจากการผนึกการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายตลาดนำการผลิตโมเดลเกษตร-พาณิชย์ทันสมัย ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน” นายอลงกรณ์ กล่าว