ครม.แต่งตั้ง “กำนันบอย” นั่งที่ปรึกษา “มนัญญา” 

วันนี้ (13ก.ย.65)ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง “นายปารเมศ โพธารากุล” เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา “น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์  แทน “นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา” ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับ “นายปารเมศ โพธารากุล” หรือ “กำนันบอย” อดีต ส.ส.เขต 3 จ.กาญจนบุรี พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่ 14 ส.ค. 65 และจะมาทำงานการเมืองต่อกับพรรคภูมิใจไทย