เฉลิมชัย ดึง เสนาหอย ร่วมคณะทีมงาน แชร์ประสบการณ์และความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพเกษตร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดึง เสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักอาชีพเกษตร ร่วมคณะทำงาน แบ่งปันแชร์ประสบการณ์จากการทำ “วินฟาร์ม” ปลูกผักออร์แกนิกปลอดสาร จนประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างแนวทางและแรงบันดาลใจให้เกษตรกรยุคใหม่

721854

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการมุ่งพัฒนา ยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งช่วงที่ผ่านมา หลังจากวิกฤตการณ์โควิด-19 และความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้มีคนรุ่นใหม่ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่หลากหลาย ได้ให้ความสนใจพลิกวิกฤตเป็นโอกาสผันตัวเองเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ นับว่ามีศักยภาพและความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล รู้จักนำองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร ที่นับเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย

1722929

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เฟ้นหากลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้ง Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) ที่มีศักยภาพ มีความสนใจและรักในอาชีพการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อร่วมเป็นทีมคณะทำงานในการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ได้เข้าพบ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการร่วมคณะทำงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเสนาหอย นับได้ว่ามีประสบการณ์และได้พบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆ บนเส้นทางอาชีพการเกษตรตั้งแต่ริเริ่มทำฟาร์ม จากที่ไม่มีความรู้ใดๆ แต่มีการศึกษาเทคนิค ขอคำแนะนำเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และหาความรู้จากแหล่งสื่อต่างๆ รอบตัวด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงดิน ขุดบ่อทำแหล่งน้ำ ทดลองปลูก โรคแมลง การเก็บเกี่ยว การสร้างแบรนด์ และขนส่งด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่าจะเกิดประโยชน์และเป็นตัวอย่างต่อเกษตรกรและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจและอยากจะลองหันมาทำการเกษตรในปัจจุบัน

721848

สำหรับเสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค นับเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จ และมีความสนใจในอาชีพด้านการเกษตร โดยลงทุนทำฟาร์มของตนเองร่วมกับวิลลี่ แมคอินทอช ในชื่อ “วินฟาร์ม” (Wynn Farm) บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำฟาร์มปลูกผักออร์แกนิก ปลอดสารพิษ ทำเกษตรแบบอควาโปนิกส์ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบผสมผสานทั้งผืนดิน แหล่งน้ำ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำหน่ายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ ด้วนคอนเซ็ป ว่า “ผักผมกินได้เลย ไม่ต้องล้าง” ทั้งนี้ ท่านที่สนใจวิถีชีวิตด้านการเกษตรของเสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง Youtube : Saranair Channel, Instagram : wynnfarmofficial และ Facebook : Wynn Farm Thailand