ยางราคาสูงเป็นผลงาน ราคา 3 โลร้อย เงียบกริบ

ส.ส.สงขลา ภูมิใจไทย  ซัดนโยบายราคายางใช้เงิน 2 แสนล้านไม่ยั่งยืน จี้ “เกษตรฯ-พาณิชย์” รื้อแก้ทั้งระบบ เหน็บบางพรรคชอบอวดผลงานเมื่อราคายางสูง แต่เงียบกริบเวลายางราคาตก 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าวาระประชุม ว่า รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาราคายาง มา 3 ปีครึ่ง 

โดยใช้เงินอัดฉีดนโยบายราคายางไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท แต่แก้ไขไม่ตรงจุด ยั่งยืน เพราะตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรชาวสวนยางทุกไตรมาส เรื่องราคายางตกต่ำปัจจุบันราคายางพารางดีอาร์ซี  30% ราคากิโลกรัมละ 43 บาท  รัฐบาลต้องออกนโยบายที่ยั่งยืน และกระทรวงพาณิชย์ต้องเปิดตลาดใหม่ ทำหน้าที่เซลล์แมนขายยาง ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ต้องควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ จนถึงการส่งออก อย่าโทษการยางแห่งประเทศไทยที่เป็นรัฐวิสาหกิจตัวเล็ก และทำงานประจำ ไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายแก้ปัญหาราคายางทั้งระบบ 

“การแก้ปัหาราคายางอย่าใช้แค่ยาพาราเซตามอล เพราะแก้ไม่ตรงจุดแค่บรรเทาอาการ แก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ ทั้งนี้เมื่อ ราคายางพาราขยับไป 60 -70 บาท  ทุกพรรคแสดงว่าเป็นฝีมือของตนเอง พรรคของตนเอง ตอนนี้ราคายางตก  3 โลร้อย ทุกพรรคเงียบ ไปโทษพรรคการเมืองอื่น นักการเมืองต้องรับผิด รับชอบไปพร้อมกัน ออกมาช่วยเหลือชาวสวนยาง” นายณัฏฐ์ชนน กล่าว