ด่วน “ด่านโม่ฮาน” ปิดชั่วคราวเที่ยงวันนี้ โควิด-19 ระบาด

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงศุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว แจ้งเตือนว่า “ด่านโม่ฮาน” ปิดทำการชั่วคราววันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โรคโควิด-19” ในพื้นที่ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการขนส่งสินค้า

279670007 330324359246785 808866265584914469 n

สำหรับ “ด่านโม่ฮาน” ตั้งอยู่ที่ตำบลโม่ฮาน อำเภอเมิ่งล่า เขตสิบสองปันนา ได้ใช้มาตรการระงับการดำเนินกิจกรรมทุกชนิดในพื้นที่ รวมถึงจำกัดการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โรคโควิด-19” ในพื้นที่

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 “ด่านรถไฟโม่ฮาน” ได้ผ่านกระบวนตรวจรับของคณะทำงานด้านการตรวจรับระดับชาติจากสำนักงานบริหารจัดการด่านระดับชาติของจีน (National Office of Port Administration) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ “ด่านรถไฟโม่ฮาน”ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโม่ฮาน อำเภอเหมิ่งล่า เขตฯ สิบสองปันนา และเป็นสถานีหน้าด่านของจีนเชื่อมกับสถานีรถไฟบ่อเต็นของลาว มีสถานะเป็น ด่านขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศผ่านระบบรางที่เปิดกว้างตลอดปี อย่างเป็นทางการ ตามประกาศอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจีนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564

อย่างไรก็ดี แม้ในทางกฎหมาย “สถานีโม่ฮาน” จะได้ผ่านการตรวจรับเป็นด่านระหว่างประเทศของจีนแล้ว แต่จนถึงปัจจุบัน “สถานีโม่ฮาน”ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดยเฉพาะผลไม้และธัญพืช เป็นต้น