ธ.ก.ส.ผนึกภาคีเครือข่ายเติมทุนหนุนเทคโนโลยีเกษตร Thai Rice NAMA 

ธ.ก.ส.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เติมทุนหนุนเทคโนโลยีเกษตร เสริมการทำนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการThai Rice NAMA

     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ผนึกกำลังกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ)ร่วมลงนามสนับสนุนเงินทุนในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการปลูกข้าวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Thai Rice NAMA) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในภาคการผลิตข้าว รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีการทำนายั่งยืน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ การจัดการฟางข้าวและตอซังข้าว รวมถึงการส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

40C911C6 5DA6 4235 9A7E 4673E5C27C0A

   โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีลงนามนายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2B3F9008 5800 4F02 A5C3 E64119B0A4B9