เกษตรฯเร่งช่วยฟื้นฟูเยียวยาชาวนาประสบภัยน้ำท่วม เตรียมสนับสนุนรายละไม่เกิน 10ไร่ นาดำไร่ละ 7 กิโลกรัมนาหว่านไร่ละ 15 กิโลกรัม

นาย ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ประสบเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) จากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางเกษตร

รวมไปถึงนาข้าวเป็นวงกว้าง จึงมอบหมายให้ให้กรมการข้าวเร่งติดตามดำเนินการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงการเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วน

นายกฤษ อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะโฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวนาและผู้ประสบอุทกภัย โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวนาผู้ประสบภัย

DFB2C3E4 730C 410D A089 2FB614D9B9B3

โฆษกกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมการข้าว ได้มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ตามโครงการสํารองเมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 10ไร่ๆละ 7 กิโลกรัม สำหรับนาดำ และไร่ละ 15 กิโลกรัม สำหรับนาหว่าน

หลักเกณฑ์ของเกษตรกรผู้จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคือ

– ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จนขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูเดียวกัน

– มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะเพาะปลูกในฤดูเดียวกัน

– ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก

– เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูต่อไป หรือกระจายให้เกษตรกรอื่นในชุมชนใช้เพาะปลูก

4BF1525A D1BE 4CCD 8FCB 92A9762B0049

ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 62