พรุ่งนี้(29 ต.ค.65)…ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว

ประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้น “ฤดูหนาว” ของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ อากาศเย็น เกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทย ที่ระดับความสูง 100 เมตรถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก

ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณ ประเทศไทย ตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของ “ฤดูหนาว” ในปีนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมี ฝนตก ในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

BC2C60C8 27CC 4B50 8D9C DE085DA45CC0

นางสาว ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำที่สุด  8-9 °ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20-21 °ซ. บริเวณกรุงเทพมหานคร อุณหภูมิต่ำที่สุด 17-18 °ซ. 

ส่วนช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า คาดว่า จังหวัดที่จะหนาวเย็นที่สุดในประเทศไทยปีนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน สกลนคร และนครพนม ในขณะที่ภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในบางวัน แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ อาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งความสูง 3–4 เมตร จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมฯ อย่างใกล้ชิดไว้ด้วย

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยด้วยว่า ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ เริ่มต้นช้ากว่าปกติประมาณ 2 สัปดาห์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมชั้นบนระดับล่าง ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือ และลมชั้นบนระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก

รวมถึงเกณฑ์ของอุณหภูมิและปริมาณฝนในตอนบนของประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฤดูหนาวในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 ต.ค.2565 และจะสิ้นสุดฤดูในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20-21 °ซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ 0.5 °ซ.(ค่าปกติ 19.9 ° ซ.)แต่จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา(อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21 °ซ.)

41523BF0 3A7F 457C B742 B246E6F831E6

บริเวณตอนบนของประเทศอย่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอุณหภูมิต่ำสุด 8-9 °ซ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย น่าน สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17-18 °ซ. และปริมณฑล 15-16 °ซ. ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2566

สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง 

ในขณะที่บริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ อาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งความสูง 3–4 เมตร ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งควรระวังอันตรายที่อาจเกิดจากพายุหมุนเขตร้อน น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วย

สำหรับเกณฑ์การประกาศอากาศหนาว จะใช้อุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว คือ

1. อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0-22.9 ° ซ.

2. อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0-15.9 ° ซ.

3. อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 ° ซ.

F5346E36 610D 49BE 914D 2B225F5FE763