เกาหลีใต้เผยผลผลิต ‘ข้าว’ ลดลงในปี 2022

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เปิดเผยผลผลิตข้าวของประเทศในปีนี้ลดลงเพราะสภาพอากาศเลวร้าย โดยผลผลิตรวมอยู่ที่ 3,764,000 ตัน ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน

ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ในปีนี้ลดลง หลังจากเติบโตร้อยละ 10.7 ในปีก่อน โดยผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้เคยลดลงติดต่อกัน 5 ปี ระหว่างปี 2016-2020

การลดลงในปีนี้มีสาเหตุจากการขาดแคลนวันที่มีแสงแดดและหยาดน้ำฟ้า รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากพายุไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ (Hinnamnor)

C48285BB 1724 48D5 9CFD 5D245907B7F7

ขนาดพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วเกาหลีใต้ในปีนี้ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 727,054 เฮกตาร์(ราว 4.54 ล้านไร่) ซึ่งทำให้ผลผลิตลดลงอีก โดยผลผลิตลดลงร้อยละ 2.3 ต่อพื้นที่ 10 เอเคอร์ (ราว 25.3 ไร่) อยู่ที่ 518 กิโลกรัมในปี 2022

ทั้งนี้ การบริโภคข้าวในเกาหลีใต้ลดลงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป

8EA005BE AD4D 471B AFE6 761B3B46D29F

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : สำนักข่าวซินหัว (XinhuaThai)