ม.เกษตร-อ.ต.ก. MOU ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเกษตรกร 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร

CBCDB1C1 B684 4D11 A030 665DB115B94D

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรพร้อมด้วย นายพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร ณ ห้องประชุม อ.ต.ก.ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตรพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.  และพัฒนาระบบการตลาดผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และเพิ่มองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของไทยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

5E74A4CC 6397 4799 B672 9A698C437523

ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร ในครั้งนี้ อ.ต.ก.ให้การสนับสนุนด้านการจัดทำมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร ภายใต้มาตรฐานแบรนด์ อ.ต.ก. รวมถึงองค์ความรู้ด้านการตลาดและช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและจัดทำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจจากกลุ่มผู้ซื้อสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต รวมถึงสร้างนวัตกรรมสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก.