ข่าวดีผลไม้ไทย! จีนเปิด”ด่านรถไฟโม่ฮาน”นำเข้าผลไม้ไทยได้แล้ว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากฝ่ายเกษตรฯกว่างโจว ว่า ศุลกากรแห่งชาติจีน(GACC) ได้ประกาศในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน2565 ให้ด่านรถไฟโม่ฮานเป็นจุดนำเข้าผลไม้เรียบร้อยแล้ว 

ส่งผลให้ด่านรถไฟโม่ฮานสามารถนำเข้าผลไม้ไทยได้  โดยได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรแจ้งให้ผู้ประกอบการประสานงานผู้นำเข้า และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนการส่งออกสินค้าผ่านด่านรถไฟโม่ฮานด้วย

2D6634FF 5E75 4ACB BF06 DE185F548434
BC1FBA51 29F8 4F6A 97D8 21F7C03C1035

จึงได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชหนองคาย เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการส่งผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม สำหรับฤดูกาลผลไม้ปี 2566 เพื่อตรวจคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขข้อตกลงพิธีสารไทย-จีน  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของไทยเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเชื้อโควิดปนเปื้อนในผลไม้ไทยส่งออก ต้องทำการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรไทยมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นทาง 

D7B280C9 F80F 44BE 9D4B 88EF61CD57E9
F7AB6E9D EF0B 4DDD 9EA5 1C71D7D5277F

ทั้งนี้ สถิติการส่งออกผลไม้ไทยที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชไปจีน จากกรมวิชาการเกษตร พบว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2565 ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 87,730 ชิปเม้นท์ 1,628,943.70 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 116,978.61 ล้านบาท