เพื่อไทย ประกาศชัด หากเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาราคายาง-ประมง ค่าไฟ-ค่าแก๊ส ลดทันที ย้ำ ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บ./วัน ทำได้จริง “วิสุทธิ์” ลั่นแก้ ปุ๋ยแพง

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวในกิจกรรม ครอบครัวเพื่อไทย จ.นครศรีธรรมราช ‘ครอบครัวเพื่อไทย แหลงจริง ทำได้ คนใต้หรอยแรง’ วันที่ 11 ธันวาคม 2565 หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร

ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร ได้กล่าวเน้นย้ำวิสัยทัศน์และนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องภาคใต้กันอีกครั้งว่านโยบาย ‘รายได้ขั้นต่ำ 600 บาท/วัน และค่าตอบแทนปริญญาตรีขั้นต่ำ 25,000 บาท’ ในปี 2570 จะสามารถทำได้จริง

เช่นเดียวกับปัญหาราคาพืชผลการเกษตร คือปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่สมัยไทยรักไทย เราก็จะต้องพูดคุยกับประเทศผู้ผลิตน้ำยางพารารายใหญ่ เพื่อหามาตรการยกระดับราคาน้ำยางให้เกษตรกรได้ในราคาที่เหมาะสมกับเขา ปัญหาเรือประมงที่ถูกบังคับด้วยกรอบกฎหมายเข้มงวด จนส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่อเนื่องอื่น ตรงนี้เกี่ยวพันกับกฎหมาย การแก้ปัญหาต้องรอบคอบ เป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเฉพาะชาวประมงให้รอบด้าน ตรงนี้ต้องใช้เวลาก็ต้องเริ่มคิดทำ นอกนอกนี้ยังมีปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยมา ยาเสพติดต้องหมดไป

แพทองธาร ยังกล่าวถึงปัญหาที่เร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ ปัญหาราคาค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ที่สูงขึ้นมามากจนประชาชน ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพรรคเพื่อไทยหากได้เป็นรัฐบาลจะรีบเจรจาหาแหล่งพลังงานราคาถูก พร้อมหามาตรการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานรวมถึงมาตรการภาษี เพื่อแก้ปัญหาลดภาระให้ประชาชนทันที

“พรรคเพื่อไทย เรามีความตั้งใจมาก ๆ ที่อยากให้ ประชาชนทั้งประเทศอยู่ดีกินดี ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วคิดว่าจะหาเงินจากไหน ใช้หนี้อย่างไร กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราทนทุกข์มามากมายแล้ว ในวันนี้ ในฐานะสะใภ้คนคอน เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้ไหม เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าว

วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

ด้านนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย และประธานนโยบายด้านการวางระบบเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ กล่าวถึง ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะในภาคใต้ มีปัญหาราคายางพารา ปัญหาเรือประมง ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน และปัญหาปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ย มีราคาแพง ซึ่งถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะสามารถแก้ปัญหา สร้างความอยู่ดีกินดี ปลดหนี้ให้ได้รวดเร็วแน่นอน
.

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่าปัญหายางพารา เป็นปัญหาหลักของภาคใต้รวมถึงทุกภาคในประเทศไทย เพราะแต่ก่อนสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ราคายางเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 80 บาท และหลังจากนั้นมาราคาก็ตกลงมาต่อเนื่อง จนวันนี้ราคายางก้อนถ้วยราคาตกเหลือ 6 กิโลกรัม 100 บาท แม้แต่ต้นทุนก็ยังไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลก็ไม่เคยคิดหาหนทางแก้ไข ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จะพูดคุยกับประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ คือไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย คุยกันว่าเราจะช่วยกันผลักดันราคายางพาราผ่านการเพิ่มมูลค่าสินค้านี้ได้อย่างไร ซึ่งสมัยพรรคไทยรักไทย เคยทำมาแล้ว ดังนั้นจึงรู้ดีว่าเราจะปรับราคายางพาราได้อย่างไร

นายวิสุทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาราคาปุ๋ยแพง เป็นปัญหาที่เคยตั้งกระทู้สดถามด้วยวาจาถึงนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐบาลก็ไม่ได้มาตอบ เพราะไม่เห็นความสำคัญของประชาชน ทั้งที่ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดแต่กลับมีราคาแพง ทำไมรัฐบาลไม่เรียกบริษัทปุ๋ยต่าง ๆ มาคุย มาดูมาตรการภาษีว่ามีอัตราภาษีเท่าใด สำแดงต้นทุนภาษีอย่างไร เมื่อเอาปุ๋ยเบาไปทำเป็นเม็ดราคาต้นทุนจะเป็นเท่าใดเพราะจากการพูดคุยกับโรงงานปุ๋ยที่พระนครศรีอยุธยาไปพะเยา ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปถึง 400 บาท ถ้าเราเป็นรัฐบาล ราคาปุ๋ยจะต้องลดลงได้มากกว่านี้ ทำไมต้องซื้อปุ๋ยแพงถึงกระสอบละพันสองพันบาทซึ่งราคานี้ไม่ใช่

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรือประมงท้องถิ่นในภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาชาวประมงโดยไม่เคยลงพื้นที่สำรวจสาเหตุปัญหาที่แท้จริง แต่ออกกฎหมายมาบังคับใช้จนทำให้เรือประมงนับหมื่นลำ ไม่สามารถออกจับปลาหากินได้ ส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่อเนื่อง เช่นโรงงานห้องเย็น โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป จนทำให้ประเทศไทยที่เคยส่งออกปลา และผลิตภัณฑ์จากปลาเป็นลำดับต้น ๆ ของโลกต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้มหาศาล และสุดท้ายคือปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน เป็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เพราะสมัยที่เขาประกาศเขตป่านั้น เขาไม่รู้ว่าตรงไหนที่ดินของชาวบ้าน ชาวบ้านที่ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ปัญหาเกิดขึ้นเพราะการทำงานของรัฐที่ไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบและไม่รับผิดชอบ สุดท้ายคนเดือดร้อนคือประชาชน

“ถ้าพี่น้องชาวใต้ อยากอยู่ดีกิน ออกจากห้องประชุมไปวันนี้ ไลน์บอกพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทั้งหมด เจอใครก็ต้องบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าพี่น้องพร้อมใจกันเปลี่ยน เปลี่ยนภาคใต้ให้แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินแล้ว ปัญหาราคายาง ปัญหาประมง ปัญหาปุ๋ย ปัญหาสิทธิที่ดินทำกินจะแก้ได้ทันทีด้วยฝีมือของพรรคเพื่อไทย” ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า