เช็คที่นี่..ราคาสินค้าเกษตร วันนี้

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
-โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 12,500 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้าพันธ์ุสุพรรณบุรี ความชื้น 15%
-โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,550 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ราคา 8,450 บาท/กก.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
-หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 12.00 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสดคละ
-คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.50 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.70 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
-บริษัทแสงสิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 10.00 บาท/กก.

กระเทียมสด
-จุดรับซื้อนายดวงติ๊บ สันนิถา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 11.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
-ล้งนายณัฐกฤษฏ์ โอฬารหิรัญรักษ์ จ.จันทบุรี 90.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ราคา 80.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
-บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.00 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,400.00 บาท/ร้อยผล
-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,500.00 บาท/ร้อยผล
-จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,500.00 บาท/ร้อยผล
-จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร – บาท/ร้อยผล
-จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,200.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล
-จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล

สุกร
-ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 98.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
-บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 41.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สด
-สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 340.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
-ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก.

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษร