ส่งออก 11 เดือนแรกปี 65 +7.6% สร้างเงินให้ประเทศ 9,167,993 ล้านบาท ทะลุเป้าทั้งปี 65 สินค้าเกษตรยังพุ่ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศ–การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนพฤศจิกายน 2565 และ 11 เดือนแรกของปี 2565 พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากรชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การส่งออกเดือน พ.ย. 65 มูลค่า 846,191 ล้านบาท -6% และ 11 เดือนแรกปี 65 (ม.ค.-พ.ย.65) +7.6% มูลค่า 9,167,993 ล้านบาท ทำให้การส่งออก 11 เดือนแรกปีนี้เกินเป้าหมายส่งออกที่กำหนดไว้แล้วทั้งปี ที่กำหนดไว้ 9 ล้านล้านบาท แต่ 11 เดือนแรกทำได้แล้ว 9.168 ล้านล้านบาทแล้ว สินค้าสำคัญ 3 หมวด ประกอบด้วยสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม

หมวดสินค้าเกษตร เดือน พ.ย. 65 -4.5% สร้างเงินให้ประเทศ 75,299 ล้านบาท สินค้าสำคัญยางพาราส่งออกลดลงเพราะความต้องการใช้ถุงมือยางในจีนและมาเลเซียลดลง จากสถานการณ์โควิดที่ผ่อนคลาย

แต่ 11 เดือนแรก 65 +3.5% สร้างเงินให้ประเทศ 852,391 ล้านบาท สินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ดี เช่น ไก่สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป +7 เดือนต่อเนื่อง เดือน พ.ย. 65 +20.9% มูลค่า 13,752 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +27.2% สร้างเงิน 131,157 ล้านบาท

3 หมวดสินค้าขยายตัวดี

ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เดือน พ.ย. +7.5% สร้างเงิน 12,499 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 -8.7% ทำเงิน 180,540 ล้านบาท

สับปะรดสด เดือน พ.ย. 65 +275.5% สร้างเงิน 70 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +173.5% สร้างเงินให้ประเทศ 677 ล้านบาท

ทุเรียนสด เดือน พ.ย.65 +126.2% สร้างเงิน 5,649 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 -11.9% สร้างเงิน 102,128 ล้านบาท

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เดือน พ.ย. 65 +1% สร้างเงิน 66,234 ล้านบาท 11 เดือนแรกปี 65 +20.6% สร้างเงิน 732,685 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวดี น้ำตาลทราย เดือน พ.ย.65 +43.4% ทำเงิน 7,206 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +114.7% สร้างเงิน 104,783 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ พ.ย. 65 +13% สร้างเงิน 8,501 ล้านบาท 11 เดือนแรก +9.1% มูลค่า 80,134 ล้านบาท

และสินค้าดาวรุ่ง ไอศกรีม +30 เดือนต่อเนื่อง เดือน พ.ย. 65 +7.4% ทำเงิน 429 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +26.7% สร้างเงิน 4,531 ล้านบาท

เครื่องดื่ม เดือน พ.ย. +7.1% สร้างเงิน 6,114 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +3% ทำเงิน 63,161 ล้านบาท

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม พ.ย. 65 -5.1% สร้างเงินให้ประเทศ 678,318 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +6.5% สร้างเงิน 7,203,296 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ +13 เดือนต่อเนื่อง พ.ย.65 +91% ทำเงินให้ประเทศ 19,965 ล้านบาท 11 เดือนแรก +72.2% สร้างเงินให้ประเทศ 169,604 ล้านบาท
อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เดือน พ.ย. 65 +73.1% สร้างเงิน 13,246 ล้านบาท 11 เดือนแรก +20.4% สร้างเงิน 103,129 ล้านบาท

รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ พ.ย.65 +17.9% สร้างเงินให้ประเทศ 12,567 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +1.3% สร้างเงิน 118,048 ล้านบาท

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เดือน พ.ย.65 +5.5% สร้างเงิน 101,259 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 -2% มูลค่า 891,986 ล้านบาท เนื่องจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เดือน พ.ย. 65 +5.5% ทำเงิน 20,740 ล้านบาท 11 เดือนแรก 65 +10.5% สร้างเงิน 225,160 ล้านบาท

อัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พ.ย. 65 +8% สร้างเงินให้ประเทศ 26,111 ล้านบาท 11 เดือน +34.9% ทำเงิน 260,646 ล้านบาท

ตลาดที่ขยายตัว 10 อันดับแรกในเดือน พ.ย. 65 ได้แก่ 1. อิรัก (+215.6%) 2. บาห์เรน (+153.1%) 3. ซาอุดิอาระเบีย (+40.1%) 4. สหราชอาณาจักร (+22.2%) 5. ลาว (+21.3%) 6. เบลเยียม (+11.4%) 7.เม็กซิโก(+10.5%) 8.เมียนมา (+3.7%) 9.สหรฐัฯ(+1.2%) และ 10.อินเดีย(+0.7%)

ปัจจัยหนุนการส่งออกสำคัญ ประการที่หนึ่งการดำเนินงานอย่างเข้มข้นของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชน เช่น การลงนามขยายความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซกับจีน ซึ่งเป็นช่องทางนวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลให้ตัวเลขในจีนยังไปได้ และการเร่งรัดการเปิดด่านรอบประเทศจาก 97 ด่านเปิดแล้ว 72 ด่าน

ประการที่สอง ข้อมูลองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าปี 2565 โลกจะนำเข้าอาหารมากขึ้นประมาณ 10% ส่งผลต่อการขยายตัวด้านอาหารและการส่งออกของไทยไปด้วย

ประการที่สาม การเติบโตของ 5G รวมทั้ง Digital Economy ช่วยให้ความต้องการสินค้าเทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟนมีมากขึ้นและประการที่สี่ สถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เริ่มคลี่คลาย ทำให้ยานพาหนะเ ครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาดีขึ้น

ส่วนปัจจัยลบที่จากกระทบการส่งออกที่อาจกระทบถึงช่วงปีหน้า คือ ประการที่หนึ่งภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ปี 64 + 6% ปีนี้แนวโน้มจะ +3.2% และปีหน้าคาดการณ์เบื้องต้นจะ +2.7% จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย

ประการที่สอง เงินเฟ้อที่ยังสูง และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารต่างประเทศจะมีผลไปถึงปี 66 ทำให้ความต้องการบริโภคอาจได้รับผลกระทบ

ประการที่สาม ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สงครามรัสเซีย-ยูเครนและอื่นๆ ยังไม่มีแนวโน้มยุติ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงจากพลังงาน อาหารสัตว์และความต้องการบริโภคลดลงไปด้วย

สำหรับตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดน การค้าชายแดนเฉพาะการส่งออกเดือน พ.ย. 65 การส่งออกผ่านการค้าชายแดน 4 ประเทศ มาเลเซีย ลาว กัมพูชาและเมียนมา +7.04% สร้างเงินให้ประเทศ 55,001 ล้านบาท 11 เดือนแรกปีนี้ ยอดส่งออกสินค้าข้ามแดน +16.32% สร้างเงินให้ประเทศ 598,483 ล้านบาท

สำหรับเมียนมา เดือน พ.ย.65 ทำเงินให้ประเทศ 12,498 ล้านบาท +11.04% 11 เดือนแรกปีนี้ ส่งออก 133,920 ล้านบาท +25.2%

กัมพูชา เดือน พ.ย. +8.54% ทำเงินให้ประเทศ 13,609 ล้านบาท 11 เดือนแรก +16.64% สร้างเงินให้ประเทศ 151,587 ล้านบาท

ลาว เดือน พ.ย. +34.3% สร้างเงิน 13,781 ล้านบาท 11 เดือนแรกปีนี้ +27.39% สร้างเงินให้ประเทศ143,206 ล้านบาท

มาเลเซีย เดือน พ.ย. -12.77% ทำเงินให้ประเทศ 15,113 ล้านบาท 11 เดือนแรกปีนี้ +2.78% สร้างเงิน 169,770 ล้านบาท

และการค้าผ่านแดน 3 ประเทศ จีน เวียดนามและสิงคโปร์ การค้าผ่านแดนเดือน พ.ย. 65 -4.64% มูลค่า 34,347 ล้านบาท เพราะเราไปใช้การขนส่งทางเรือมากขึ้น การส่งออก 11 เดือนแรก -20.44% ทำเงินให้ประเทศ 345,622 ล้านบาท โดยจีน เดือน พ.ย. 65 +26.35% ทำเงินให้ประเทศ 16,100 ล้านบาท 11 เดือนแรก -23.67% สร้างเงินให้ประเทศ 141,610 ล้านบาท เวียดนาม เดือน พ.ย. 65 +4.26% สร้างเงินให้ประเทศ 4,396 ล้านบาท 11 เดือน +6.64% สร้างเงิน 44,896 ล้านบาท สิงคโปร์ เดือน พ.ย. -35.44% ทำเงินให้ประเทศ 3,916 ล้านบาท 11 เดือนแรกปีนี้ -11.01% ทำเงิน 45,739 ล้านบาท

ภาพรวมทั้งการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน พ.ย.มูลค่าการค้าชายแดนส่งออก +2.23% ทำเงินให้ประเทศ 89,349 ล้านบาท รวม 11 เดือนทั้งการค้าชายแดนและผ่านแดน -0.51% ทำเงินให้ประเทศ 944,105 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า