กรมประมง เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia ปีสากลแห่งการทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้านแห่งภูมิภาคเอเชีย

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง ได้รับเกียรติร่วมกับ TBTI และ INFOFISH เป็นเจ้าภาพจัดพิธีปิดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย ปี พ.ศ. 2565 แห่งภูมิภาคเอเชีย (IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia) ภายใต้ธีม “ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการสนับสนุนการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย” (Towards a new era of support for small-scale fisheries and aquaculture in Asia) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรมประมง และในรูปแบบออนไลน์ 
 
     

202302101156191 pic
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการประมงพื้นบ้าน ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมุ่งเน้นการทำงานในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินการ 3 แนวทาง คือ ด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

202302101156192 pic
งาน IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia

สำหรับงาน IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia ในครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรมประมงได้ร่วมกับ Too Big To Ignore Global Partnership for Small-scale Fisheries Research (TBTI) และ INFOFISH พร้อมด้วยการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จะจัดกิจกรรมพิธีปิดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย ปี พ.ศ. 2565 แห่งภูมิภาคเอเชีย (IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia) ภายใต้ธีม “ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการสนับสนุนการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย” (Towards a new era of support for small-scale fisheries and aquaculture in Asia and the Pacific) โดยมีเวทีให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียได้นำเสนอความมุ่งมั่น แสดงวิสัยทัศน์ และทบทวนกิจกรรมที่ประเทศต่าง ๆ ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมีองค์กรและประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมเป็นวิทยากร

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานกิจกรรมพิธีปิดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย ปี พ.ศ.2565 แห่งภูมิภาคเอเชีย (IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia) ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรมประมง

และผ่านระบบออนไลน์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง…

Registration Link:https://zoom.us/meeting/register/tJMof-iqrzgjGNJtJdJk8Ehi4f5AQsccBNyX หรือ QR Code ด้านล่างนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง โทรศัพท์ 02 579 7941

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประมงชายฝั่ง (Inshore Fisheries) หรือประมงพื้นบ้าน (Artisanal Fisheries) คือ การประมงเพื่อยังชีพหรือประมงขนาดเล็ก โดยทั่วไปใช้เรือขนาดเล็ก เช่น เรือพื้นบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดเครื่องยนต์เข้าไปด้วย ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมง เช่น แหหรือเบ็ดแบบง่ายๆ ประมงพื้นบ้านเป็นการประมงเพื่อยังชีพ หาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านคิดเป็นร้อยละ 10 จากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจากการประมงทะเลทั้งหมด

การทำประมงพื้นบ้านจึงแตกต่างจากการทำการประมงพาณิชย์ (Commercial Fisheries) ซึ่งไม่ใช่การประมงเพื่อยังชีพ การทำประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่ธุรกิจประมงแบบนี้จะผูกพันกับกองเรือประมงที่จับปลาโดยใช้อวนลาก เบ็ดราวทะเลลึก หรืออวนลอย โดยทั่วไปเจ้าของเรือจะเป็นผู้ดำเนินการเอง สัตว์น้ำที่ได้จะขายทั้งในท้องถิ่นหรือตลาดค้าสัตว์น้ำ ในประมงพาณิชย์จึงประกอบไปด้วย “ประมงน้ำลึก” (Deep Sea Fisheries) คือ การจับปลาในระยะห่างจากฝั่งแต่ไม่เกินระยะ 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง และ “ประมงสากล” (Distant Water Fisheries) คือ การจับปลาในมหาสมุทรเป็นระยะทางไกลจากท่าเรือของประเทศนั้น ๆ