เกษตรอินทรีย์มีเฮ ! “อลงกรณ์” ผนึกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เดินหน้า“ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์”ทั่วประเทศ ชู”ตลาดท้ายเกาะโมเดล” เป็นต้นแบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนตลาดเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะอำเภอสามโคกปทุมธานีภายใต้โครงการออกานิค เวิล์ดไทยแลนด์ (Organic World Thailand)พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนและ BCG โมเดล “

นายอลงกรณ์กล่าวว่า การพัฒนาและขับเคลื่อน“ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ” หรือ โครงการOrganic World Thailand สามโคก-ปทุมธานี ในวันนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture)โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน(แห่งชาติ)มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธาน 

และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีตนเป็นประธาน มีคณะทำงานขับ เคลื่อนหลายคณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตร ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรธรรมชาติและวนเกษตร และ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture) ใน 76 และกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับตำบล 7,255 ตำบลใน 76 จังหวัดแล้ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเชิงพื้นที่ และในส่วนของเกษตรอินทรีย์ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทยสำเร็จเป็นครั้งแรก

“การเปิดเวทีขับเคลื่อนตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะโดยจะมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร และภาควิชาการ เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับตลาดเกษตรอินทรีย์ทุกจังหวัดและยกระดับสู่การเป็นตลาดส่งออกด้วย ทั้งนี้ มีนโยบายที่จะส่งเสริมขยายผลให้มีตลาดกลางและตลาดเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ

ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนขอแสดงความชื่นชม คุณวิเชียร สวาทยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ ที่มีจิดอาสาในการช่วยเกษตรกรให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์ และขอขอบคุณดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่นใน การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเกษตรอินทรีย์ซึ่งนำมาสู่การก่อเกิดตลาดกลาง และการเตรียม ความพร้อมในการเปิดตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะภายในเดือนเมษายนนี้

สำหรับโครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ หรือ Organic World Thailand ทางสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย และบริษัทสยามมินิแฟคจำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นตลาดกลางอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งจะมีกำหนดการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการภายในเดือนเมษายน2566 

โดยมุ่งหวังที่จะเป็นตลาดกลางเกษตรอินทรีย์เพื่อเชื่อมโยงผลผลิต เชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรที่สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยได้ไปส่งเสริมและรับรองแปลง เชื่อมโยงกับตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศไทย จากภูมิภาค และจากทั่วโลก 

ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะนี้ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาจับจองพื้นที่ ซึ่งมีทั้งร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ร้านจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ทั้งผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมงและผลิตภัณฑ์แปรรูป ร้านอาหารอินทรีย์ โรงล้างคัดตัดแต่งและบรรจุ โรงงานแปรรูปน้ำผัก ผลไม้ ศูนย์บริการห้องเย็น และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์คนเมือง เป็นต้น

นอกจากนี้ สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ยังได้ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม IOT และระบบbarcode ในการค้าขายในตลาดและเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศด้วยระบบ Organic World Thailand Market Platform ซึ่งจะทำให้สามารถทำการซื้อขายอย่างคล่องตัว สามารถพัฒนาราคากลางผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ โดยเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์(0rganic Agriculture Network) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับที่มาของผลผลิตและเอกสารยืนยันการรับรองผลผลิตอินทรีย์ และเชื่อมโยงกับระบบการค้าออนไลน์กับภาคีพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมวันนี้มีนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายอุดมศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และเครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ นายภานิต ภัทรสาริน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายวิเชียรและนางศรีลำปางสวาทยานนท์ ผู้บริหารตลาด นายอานนท์ นุ่นสุข ณฤทธิ์  นาควงษม์ คิว อรุโณรศ เถาวัลย์ ช่วยนุ่มตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานี เกษตรกร และผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ โครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ (Organic World Thailand) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า