แยกเกรดล้ง 3 สี เขียว-เหลือง-แดง เพิ่มจุดตรวจความสุกแก่อ่อนทุเรียน สกัดด้อยคุณภาพ

กรมวิชาการเกษตร เตรียมแยกเกรดล้ง 3 สี เขียว- เหลือง -แดง  เพิ่มระดับตรวจเข้มตามสี ตรวจความสุกแก่อ่อนอีกครั้ง ณ โรงคัดบรรจุ สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและเข้าอบรมมือตัดทุเรียน

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมมีนโยบายที่จะจัดเกรดโรงคัดบรรจุหรือล้งโดยแยกเป็นสีเขียว เหลือง และแดง เพื่อเป็นการช่วยการทำงานของชุดตรวจสอบ สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทันต่อฤดูผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดซึ่งมีระยะเวลาจำกัด 

D7AB2D15 F26A 412C AF8D 4F1A67632B45

โดยการจำแนกเกรดหรือการให้สีจะมาจากการติดตามการบริหารจัดการและพฤติกรรมของล้งที่ผ่านมาประกอบการให้คะแนนจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) ในแต่ละภูมิภาค

“ล้งที่ได้เป็นสีเขียว หมายถึง ล้งที่มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมกำหนด และให้ความร่วมมือดีกับหน่วยงานและมีความเข้าใจกับแนวปฏิบัติ อาจจะลดการเข้าไปตรวจสอบ ส่วนสีเหลือง และแดง คือล้งที่อาจจะมีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง และจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจ ดังนั้นขอเชิญชวนให้ทุกล้งปฏิบัติตามแนวทางที่กรมกำหนดเพื่อเป็นสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นชื่อเสียงของแต่ละแห่งด้วย อย่างไรก็ตามขอให้ทุกล้งช่วยตรวจสอบทุเรียนก่อนซื้อ ไม่ซื้อทุเรียนอ่อนจากมือตัดที่ไม่รักษากติกา เพื่อรักษาคุณภาพไม่ให้มีทุเรียนอ่อนหลุดรอดออกมาตลาดหรือส่งออก “ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

ทั้งนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียนและโรงคัดบรรจุในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งเริ่มมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดโดย ได้ตัดทุเรียนพันธุ์พวงมณีลูกแรกของปี 2566 ภาคตะวันออก ที่สวนของนายบุญจง บุญวาที และตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุหรือล้งโกศล-ตู่ ซึ่งได้มาตรฐาน GMP ในพื้นที่อ.เขาสมิง จ.ตราด  

DBA77EF2 6638 431B A894 B8609E1C5919

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากชาวสวน  มือตัด และล้งในการช่วยกันไม่ตัดทุเรียนอ่อน ย้ำทุเรียนต้องได้คุณภาพการขึ้นทะเบียนสวน GAP การตรวจความสุกแก่/อ่อน อีกครั้ง  โรงคัดบรรจุ และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและเข้าอบรมมือตัดทุเรียน โดยล้งที่รับซื้อทุเรียน จากสวนที่ขึ้นทะเบียนมือตัดทุเรียนคุณภาพซึ่งในแต่ละ lot ที่ตัดจะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ ผู้ตัดไว้ เพื่อการติดต่อประสานได้หากมีข้อผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อพบปัญหาการตัดอ่อน ในอนาคต กรมวิชาการเกษตรจะจัดทำคู่มือให้

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (สวพ.6 ) กล่าวว่า ในการจำแนกเกรดสีของล้งนั้น ขณะนี้ทาง สวพ.6 ได้เริ่มทำข้อมูลเพื่อเตรียมให้คะแนนแล้วจะให้แล้วเสร็จก่อนฤดูทุเรียนนี้ ซึ่งทางกรมจะมอบป้ายแสดงสีให้ทางล้งไว้ติดที่สำนักงานด้วย 

โดยกรณีที่ล้งใดประสงค์จะขอปรับปรุงเพื่อยกระดับมาอยู่สีเขียวทางศวพ.พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเพราะเป้าหมายหลักของกรมคือการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพสำหรับจำนวนสวนทุเรียนทั่วประเทศ 61,637 สวน ภาคตะวันออก 27,276 สวน ภาคใต้ 29,497 สวน และพื้นที่อื่นๆ 4,864 สวน โรงคัดบรรจุทุเรียนทั่วประเทศ 1,177 แห่ง  ภาคตะวันออก 619  แห่ง  ภาคใต้ 462 แห่ง  และพื้นที่อื่นๆ 96 แห่ง