พม.มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม “กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช” หลังทำประโยชน์ด้านมอบมรดกทางธรรมชาติเยาวชนรุ่นหลัง

วันที่ 21 มีนาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ครั้งที่ 11 ขึ้น โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบให้ ซึ่งมีคนดีและคนดัง ในสังคมทุกระดับที่ได้รับการประกาศคุณความดี 10คน 10ด้าน 

โดยนาย กัมพล สัจจา ประธานสวนนงนุช ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไป

CCE10A08 C27E 4D0F 99AE E02B54A0903B

นายกัมพล กล่าวว่า 40 กว่าปีที่ผ่านมา สวนนงนุชดำเนินกิจการตามแนวคิดของคุณแม่ ที่ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน โดยพยายามพัฒนาสวนนงนุชด้วยการใช้ soft power ใช้เทคโนโลยี และของเล่นดึงดูดเยาวชนให้ไปท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ เพราะตระหนักมาตลอดว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างรากฐานให้คนรักธรรมชาติ และเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตข้างหน้าให้กับเยาวชน 

B9F1DAAF E3FD 4CD1 8445 B8A3736EB021
D08DE566 EA66 4F3C 88F2 4EC8535782D7

สำหรับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมครั้งนี้ สนับสนุนโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มุ่งให้กำลังใจ กับคนที่ทำความดีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้

52D6C856 1C47 40DE A061 09053FED5A2B