“ประภัตร”หนุนเกษตรกร ร่วมโครงการฝันฯ จ.กาญจนบุรี 

รมช.ประภัตร นำทีมลุยเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มอบกระบือ ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เนื่องในงานวันอนุรักษ์ควายไทย พร้อมเสนอทางเลือก “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ” มุ่งสร้างรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบกระบือให้กับเกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในงานวันอนุรักษ์ควายไทย ณ วัดเขากาญจนาเขต อำเภอเลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ผู้นำภาคประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วม

60A28806 2636 4C08 8F53 8DA677818CE7

รมช.ประภัตร กล่าวว่า โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานมอบกระบือ ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้กระบือเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึง วันอนุรักษ์ควายไทย ตามความเหมาะสมจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อำเภอเลาขวัญจึงได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ควายไทย โดยมีการมอบกระบือจำนวน 30 ตัว ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริจำนวน 30 ราย

D174B9D4 A6CD 455A 9726 2929BEF10D99

นอกจากนี้ รมช.ประภัตรยังได้แนะนำ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” และกำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งทำประชาสัมพันธ์โครงการ และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย  ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภูมิลำเนา ได้แก่สำนักงานเกษตร สำนักงานปศุสัตว์ หรือสำนักงานประมง ในท้องที่ มีวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน100,000 บาท

01615D13 5ACA 48D0 8647 60E2A5683E4A

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำในฐานะที่กำกับดูแลโครงการสานฝันฯ ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐ ไม่ได้ทำข้อตกลงหรือความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล/บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ให้เข้ามาช่วยเหลือ และเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย ขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น หากพบการกระทำความผิดให้รีบแสดงตัวชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการสานฝันฯ และแนะนำขั้นตอนกระบวนการทางกฏหมาย เพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิดทันที