“ทิพานัน”โชว์ “พล.อ.ประยุทธ์” แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายสำเร็จ ดันไทยสู่ประมงยั่งยืน

“ทิพานัน”โชว์ผลงาน “พล.อ.ประยุทธ์”แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายสำเร็จ พานานาชาติเชื่อมั่นไทย ดันยอดส่งออกสินค้าประมงปี 65 พุ่งกว่า 2.29 แสนล้านบาท ดันไทยสู่ประมงยั่งยืน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง จนมีผลสำเร็จเป็นลำดับ ทำให้ได้รับการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ดีขึ้น จาก Tier 3 เป็น Tier 2  Watch List หรือ Tier 2 เฝ้าระวัง และปรับมาเป็น Tier 2 แล้ว 

รวมถึงการแก้ไขปัญหาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU Fishing) ก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ชื่นชมประเทศไทยว่าสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน IUU ระดับสากล ได้มอบรางวัลให้กับประเทศไทย แสดงให้เห็นว่านานาชาติให้ความเชื่อถือในเรื่องนี้ เนื่องจากประเทศคู่ค้าให้ความสำคัญกับการทำประมงถูกกฏหมาย จนส่งผลให้การส่งออกสินค้าประมงของไทยเพิ่มขึ้น โดยปี 2565 ที่ผ่านมาการส่งออกมีมูลค่าสูงกว่า 229,000 ล้านบาท

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้การส่งออกสินค้าประมงของไทยในรอบ 10 ปี (2555 – 2564) เฉลี่ย 1.66 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 2.16 แสนล้านบาทต่อปี จากข้อมูลปริมาณการส่งออกหลังปี 2558 ซึ่งเป็นห้วงเวลาหลังการแก้ไขปัญหา IUU จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ 1.5 – 1.6 ล้านตัน มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.95 – 2 แสนล้านบาท มูลค่าการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและกลไกตลาดของประเทศคู่ค้าของไทย

“พล.อ.ประยุทธ์ได้ดำเนินเร่งปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย และเริ่มต้นการปฏิรูปการประมงทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการทำประมงอย่างยั่งยืน ถือว่ามาถูกทางทำให้ไม่มีเรือเถื่อน และเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้กับชาวประมง 

ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการหลอกคนมาค้าบริการ การนำคนไปเป็นทาส การบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก การทำผิด การตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงใน 7 จังหวัดนำร่อง การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย หรือเหยื่อ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และการเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว-เป็นผู้ทำผิดเสียเอง อย่างตรงไปตรงมา สร้างความเชื่อมั่นและเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ นำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ทำแล้วและจะเดินหน้าต่อไป” น.ส.ทิพานัน กล่าว