ชริมพ์บอร์ดแถลงชัด!! ยันราคาประกันถึงกลางปี 66 พร้อมจับมือเดินหน้าสู้วิกฤตราคากุ้งไปด้วยกัน..ขอเกษตรกรเชื่อมั่นลงกุ้งตามปกติ

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ หรือ ชริมพ์บอร์ด ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน ประเด็นราคากุ้งลดต่ำลง ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในขณะนี้

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ประธานชริมพ์บอร์ด เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า วัฏจักรราคากุ้งทะเลของไทยในช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีแนวโน้มลดต่ำลง แต่จากการประกาศราคาประกันของชริมพ์บอร์ดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ราคากุ้งไม่ประสบปัญหาเหมือนที่ผ่านมา อีกทั้งราคากุ้งปากบ่อยังสูงกว่าราคาประกันอีกด้วย จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่าได้ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวราคาลดต่ำลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดรับซื้อกุ้งในเทศกาลสงกรานต์ และการแทรกแซงราคากุ้งจากพ่อค้าคนกลาง 

IMG 3116

ในนามชริมพ์บอร์ดยังคงยืนยันการประกันราคากุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีราคาดังนี้

ขนาด (ตัว/กก.) ราคา (บาท/กิโลกรัม)

30 180

35 175

40 165

45 160

50 155

55 150

60 145

70 135

80 128

90 123

100 119

ทั้งนี้ กุ้งจะต้องผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณภาพกุ้งทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กายภาพ กลิ่น และสารตกค้าง โดยเกษตรกรสามารถส่งตรวจสารตกค้างได้ที่หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ หรือห้องปฏิบัติการภาคเอกชน หรือห้องเย็นผู้รับซื้อ 

อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า ไตรมาสแรกนี้ ยังคงอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปต้องหาตลาดใหม่เพิ่มเติม และหาวิธีเพิ่มมูลค่าของสินค้าในขณะที่เกษตรกรต้องปรับการเลี้ยงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด… อย่างไรก็ตาม ชริมพ์บอร์ดยังคงยืนยันการประกันราคาต่อไป สำหรับราคาประกันรอบใหม่ชริมพ์บอร์ดจะหารือในลำดับต่อไป

IMG 3115