“บอสโจ” กรมข้าวฉุดไม่อยู่ ลุยเองชวนพี่น้องปากน้ำโพร่วม BCD Model

30 เม.ย. 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวนา/เกษตรกร สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกษตกรกำลังประสบ และแนะนำเชิญชวนให้หันมาทำนาแบบ BCG Model 

IMG 3149
IMG 3151

โดยมี นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อพบปะหารือรับฟังการดำเนินงาน/ปัญหาของสมาชิกพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และแนะนำเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบBCG Model ซึ่งเป็นการปลูกข้าวปลอดภัย ลดละเลิกการใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแนะให้ใช้จุลินทรีย์ในการปลูกและนำสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมาผสมผสานในการเพาะปลูก ที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ 

IMG 3150

นอกจากนั้น กรมการข้าวยังได้มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้กับชาวนา ซึ่งจะช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เพื่อลดภาวะโลกร้อนอีกทั้งจะกรมการข้าวสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักร เช่น เครื่องอบข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอัดฟางข้าว รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่พี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น 

“จากการที่ได้พูดคุยกับพี่น้องชาวนานั้น มีกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกรมการข้าวอย่างเต็มที่และยินดีที่จะร่วมกันพัฒนาการปลูกข้าวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว