ขึ้นทะเบียนปลูกกระท่อม ”ข่าวปลอม” สศก.ยันไม่เกี่ยวข้อง

สศก.ชี้แจงข่าวอ้าง “โครงการ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร ให้เกษตรกรจดทะเบียนกระท่อม” เป็นข่าวปลอม! แนะเกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สอบถามรายละเอียดสํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่เท่านั้น

ตามที่ได้มีการเผยพร่สื่อประชาสัมพันธ์ อ้างถึง “โครงการ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร” โดยแจ้งให้เกษตรกรยื่นจดทะเบียนแปลงปลูกกระท่อม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 3,500 – 5,000 บาท (งบเกี่ยวข้องกับการปลูกป่า) และให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ท่านธีรพงศ์ 065 342 4548 นั้น

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ขอเรียนชี้แจงว่า สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ได้มีการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างไร และจากการตรวจสอบ ขอยืนยันว่า คุณธีรพงศ์ ไม่ได้เป็นบุคลากรของหน่วยงานแต่อย่างใด

8E2D3AB2 472F 4916 BE98 482F69A70FD5

ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และขอเรียนไปยังเกษตรกร ทุกท่านระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยหาก เกษตรกรต้องการสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถสอบถามได้ที่สํานักงาน เกษตรอําเภอในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน หรือ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0 2955 1642