“นายกฯ”เผยเรียกอธิบดีกรมศุลกากรถก”หมูเถื่อน” ชี้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก พิจารณาเรื่องพักชำระหนี้เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ความรู้เกษตรกรทำเกษตรแม่นยำ

messageImage 1694501839641
“นายกฯ”เผยประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก พิจารณาเรื่องพักชำระหนี้เกษตรกร

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลุกขึ้นชี้แจงว่าสืบเนื่องมาจากที่สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายถึงเรื่องการพักหนี้ของเกษตรกร รัฐบาลของประชาชนที่ประกอบด้วยพรรคร่วม 11 พรรค ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรทุกคน ตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่งมายังสั่งการไม่ได้ได้ลงพื้นที่ไปเยอะนอกเหนือจากปัญหาปากท้องแล้วเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องปากท้อง เรื่องรายได้ เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก ก็น่าจะมีเรื่อง การพักหนี้เข้าสู่ครม. เรื่องการพักหนี้เกษตรกรเรามีแนวทางที่จะดำเนินเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1 %E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 2 a 66
“นายกฯ”เผยประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก พิจารณาเรื่องพักชำระหนี้เกษตรกร

โดยเราจะทำการพักทั้งต้นและดอก พร้อมย้ำ การพักหนี้ของรัฐบาลทำการพักหนี้พร้อมแผนการสร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูก ผลิตสิ่งที่ตลาดโลกต้องการในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมตระหนักถึงภาวะลูกเดือดจึงเตรียมพร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การพักต้นพักดอกนี้ เป็นการฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้ทุกคนมีกำลังมีแรงใจมีแรงกายในการ ไปทำมาหากินทำการสร้างรายได้ให้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยที่ ในอนาคตจะไม่เสียวัฒนธรรมทางด้านการเงินการคลัง

%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1 %E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 2 a 62%E0%B8%84 scaled
“นายกฯ”เผยประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก พิจารณาเรื่องพักชำระหนี้เกษตรกร

ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างที่ตนเคยกล่าวไว้ว่าการปลูกยางถ้าใช้ปุ๋ยตรงจุดที่ถูกต้องจะลดจำนวนปุ๋ยที่ใช้ และเพิ่มผลผลิตได้มาก ซึ่งเป็นหลักการคิดของพรรคเพื่อไทยและของรัฐบาลที่จะใช้เกษตรแม่นยำเข้ามาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ส่วนเรื่องของการใช้ Data ที่สส.ได้สอบถามกันมาเรามีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมองว่าต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป

ส่วนที่สมาชิกได้อภิปรายเรื่องการนำเข้าหมูเถื่อนตนได้รับฟังปัญหานี้มาก่อนหน้านี้แล้วทุกพื้นที่และในหลายพื้นที่ที่มีการค้าสุกรก็เป็นปัญหาใหญ่ ลามไปทั่วประเทศเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเรื่องนี้จนได้มีการไปประสานกับอธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งวันนี้จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่มาพูดคุยเรื่องนี้ ซึ่งตนจะพยายามที่หาแผนสั่งการออกมาให้ได้โดยเร็ว