สวนนงนุชพัทยา เปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ แหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวม พระพุทธรูป เหรียญ และวัตถุมงคล รวมกันมีอายุพันกว่าปี

S 4334172
สวนนงนุชพัทยา เปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ
S 4334164
สวนนงนุชพัทยา เปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 14.30น. ณ ห้องแคทรียา นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้เรียนเชิญ , พลเรือตรีอนิรุธ สวัสดี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ , พลเรือตรีอาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 พลตำรวจโทอิทธิพล อินธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปินดาราและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ในเรื่องพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในสวนนงนุชพัทยา

S 4334162
สวนนงนุชพัทยา เปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ

นายกัมพล ตันสัจจา ได้กล่าวว่า เจตนารมณ์ สำหรับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เด็ก เยาวชน และผู้มีความสนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา รวมถึงเจริญจิตภาวนา นำไปสู่จิตการมีสติที่ตั้งมั่น มีปัญญาอันประเสริฐ และมีจิตที่บริสุทธิ์ ซึ่งพระพุทธรูป เหรียญ วัตถุมงคล ที่ได้นำมาจัดแสดง ได้ร่วมกับ คุณคมสัน จันทร์สืบสาย ซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก แต่ละอย่างได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความศรัทธาในแต่ละยุค แต่ละสมัย ตกทอดมายังรุ่นสู่รุ่น หลายชิ้นมีอายุ หลายร้อยปี และในวันนี้ พระเยยะมณีเยียน บัณฑิตธีอำพล พระราชาคณะชั้นสามัญ พระที่ปรึกษาสมเด็จสงฆ์ สมเด็จนายกแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา วัดสมุทรธาราม จ.เกาะกง ได้มอบพระที่ทำจากแร่นพเก้า มีน้ำหนักถึง 40 กิโล ความพิเศษของแร่คือเขาจะงอกออกเรื่อยๆ แร่นพเก้า เนื้อสวย สีสันออกมาชัดเจนเงางาม เป็นโลหะธาตุที่เสริมบารมี ซึ่งแร่นพเก้า ชาวไทยและชาวกัมพูชา มีความเชื่อว่า เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีโชคลาภ ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ

S 4334165
สวนนงนุชพัทยา เปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ

ทั้งนี้จะเปิดให้เด็กและนักเรียน บุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ และกราบสักการะพระพุทธรูปต่าง ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลในการมาเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.30 น.

D78CC724 0191 4CD8 91C6 8AC72B5099B3
S 4334170 0
S 4334178 0
S 4334173 0