รองปลัดเกษตรฯร่วมเปิดงานการประชุมนานาชาติ ด้านการประมง “IFS 2023” โชว์ผลงานวิชาการด้านประมง การพัฒนากุ้งก้ามกรามและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระดับสากล

403599670 849652540499656 7661246439454502809 n 1
นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านการประมง 11th International Fisheries Symposium (IFS) 2023 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน สำหรับอนุชนรุ่นหลัง” (Building Sustainable Fisheries and Aquaculture for Future Generations) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือ สู่แนวทางในการกำหนดทิศทางอนาคตการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นการความตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางปฏิบัติด้านการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

404334814 849652657166311 804269588741874104 n
รองปลัดเกษตรฯร่วมเปิดงานการประชุมนานาชาติ ด้านการประมง “IFS 2023”

โดยมี ดร. พิชญา ชัยนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ดร. สุวิทย์ คุณกิตติ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) ดร.คาซูโอะ ยามาโมโตะ (Dr. Kazuo Yamamoto) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดร. ยอง ยิก ซอง (Dr. Yeong Yik Sung) ประธานสถาบันการจัดการศึกษาด้านประมงของอาเซียน (ASEAN Fisheries  Education Network : ASEAN-FEN) เข้าร่วมและกล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 37 แห่งในภูมิภาคอาเซียน และผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนจาก 24 ประเทศทั่วโลก อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้แทนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมกว่า 350 คน เข้าร่วม ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
        

403710607 849652653832978 7154116256484360335 n
รองปลัดเกษตรฯร่วมเปิดงานการประชุมนานาชาติ ด้านการประมง “IFS 2023”

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นําการผลิตอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมงของโลก มีชนิดพันธุ์สัตว์น้ำทะเลและน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ และมีอุตสาหกรรมการประมงที่มีความเจริญรุ่งเรือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นภาคส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดภาคส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แม้จะยังเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง เช่น โรคสัตว์น้ำและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

404357502 849652760499634 3498103581064489232 n
รองปลัดเกษตรฯร่วมเปิดงานการประชุมนานาชาติ ด้านการประมง “IFS 2023”

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งหวังที่จะรักษาผลผลิตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างการจัดการทรัพยากรประมงกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเกษตรกร โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อให้การประมงของไทย สามารถแข่งขันได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีความหลากหลาย รวมทั้ง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
         

404319240 849652757166301 9145354435313885572 n
รองปลัดเกษตรฯร่วมเปิดงานการประชุมนานาชาติ ด้านการประมง “IFS 2023”

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมประจำปีของเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาด้านประมงของอาเซียน (ASEAN-FEN) โดยกรมประมงให้การสนับสนุนร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีการนำเสนอ 7 หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย อุตสาหกรรมประมงของภูมิภาคอาเซียน อาทิ การใช้ประโยชน์จากการผลิต อาร์ทีเมียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรประมง โภชนาการอาหารสัตว์น้ำ ชีววิทยาสัตว์น้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ฯลฯ  อีกทั้งยังมีการสัมมนาใน 3 หัวข้อพิเศษ ได้แก่ แนวทางการเลี้ยงกุ้งในอนาคต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต คุณค่าสาหร่ายทะเล ตลอดจนมีการนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าเทียบเรือประมง สมุทรสาครและศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) และฟาร์มเลี้ยงกุ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
        

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนบริษัท โดยในส่วนของกรมประมงได้นำผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ 1) การพัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกราม มาโคร 1,3 2) ข้อมูล Thailand fisheries supply chain 3) BCG Model   กุ้งก้ามกรามจังหวัดราชบุรี และ 4) Fishermanshop ร่วมจัดแสดง
        

นอกจากนี้ กรมประมง ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ  Shanghai Ocean University จัดการประชุม GIANT PRAWN 2023 (GP 2023) ระหว่างวันที่ 27- 29 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาการผลิตกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักวิจัยด้านการประมงทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเข้าร่วมการประชุมฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า