ก.เกษตรฯจัดซ้อมย่อย”พระราชพิธีพืชมงคลฯ”2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีซ้อมย่อย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบเงินและคู่หาบทอง ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมเพื่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานพระราชพิธีฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

D403F890 93F4 4FF7 907A BA7DCCF593B5

    

3D67D9E5 97D0 4F98 96BE 0371729D7146

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

85210F59 1231 42E5 B0EB D95BCEF80994

     

917B2CAC 75B6 4D28 9624 44D386F9F88A

โดยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น

845519F3 E74A 498B A300 A4163914B525

     ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน เหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยและจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้ เจ้าพระยาจันทกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

E039180F F8A4 408C 97B6 BEE592990520

     

C157218E BC28 4A68 B715 288ADD02B882
6BA3B88F 5EAD 48DA 84DE 65BC2E24E46C

จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพ คู่กันกับการยืนชิงช้า แต่พอถึงรัชกาลที่ 3 ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

ADBA5654 D80E 4985 9611 77590DB27572
087CD412 00E4 4F5B B9F8 75FE743D346F