มาตามนัด ชาวบ้านเกือบ 100 คนจี้เขื่อนหนองหวายปรับวิธีจ่ายน้ำใหม่ นาข้าวมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ข้าวยืนต้นตาย

351600

วันที่ 19 ก.พ. 2567 นายวัฒนา ศิริโยธา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (เขตอำเภอโกสุมพิสัย ) พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกือบ 100 คนจาก ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลแห่ใต้ และตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รวมตัวบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียกร้องให้ชลประทานหนองหวาย ปรับเปลี่ยนวิธีการปล่อยน้ำ

351601

สจ.วัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ชาวนาในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรน้ำของชลประทานเพราะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปลายคลองชลประทาน ทำให้น้ำไหลไปไม่ถึงพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรน้ำ จากแบ่งน้ำตามความต้องการของพื้นที่เป็น ปล่อยน้ำครั้งละ 14 วันแทน ทำให้น้ำไปไม่ถึงปลายคลอง

213756
351608

ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ชลประทานเปลี่ยนการจัดสรรน้ำใหม่ จากเดิมปล่อยน้ำครั้งละ 14 วัน เปลี่ยนเป็นไม่กำหนดระยะเวลา เพื่อช่วยเกษตรปลายน้ำเป็นกรณีเร่งด่วน เพราะนาข้าวที่อยู่ปลายน้ำมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ หรือ บางส่วนขาดน้ำมานานกว่า 1 เดือนส่งผลให้นาข้าวกำลังยืนต้นตาย ทั้งนี้มีพื้นที่เสี่ยงได้รับความเสียหายกว่า 7,000 ไร่

351607
19653
19656
351471