ย้ายด่วน จนท.ส.ป.ก.โคราช เข้า กทม. 6 คนเปิดทางสอบหลักหมุด ส.ป.ก. ปริศนา พิพาทที่ดินเขาใหญ่

S 48349203

นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ถึงกระแสข่าวการย้าย จนท.ส.ป.ก.นครราชสีมา ว่า มีคำสั่งย้ายจริง รวม 6 คน ให้เข้ามาที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวน ทำงานอย่างเต็มที่

S 48349216

สอดคล้องกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในการออก ส.ป.ก. โดยเลขาฯ ส.ป.ก.ได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อความสบายใจของคณะกรรมการสอบสวน โดยตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวน ยังไม่ได้ระบุความผิด แต่หากมีความผิดจริงก็ไม่ละเว้น เพราะถือว่าประพฤติชั่วร้ายแรง และเป็นความผิดอาญาตามมาตรา 157 รวมถึงวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก

นอกจากนี้ มีรายงานข่าวว่า เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข มีคำสั่งด่วนที่สุดที่ กษ 1205/1074 ถึง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ทับซ้อนป่าจำแนกฯ ป่าเขาใหญ่ โดยข้อความระบุว่า

S 199761932

“ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ได้มีข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ทับซ้อนที่จำแนกฯ ป่าเขาใหญ่ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้มีการลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ กรมแผนที่ทหาร ส.ป.ก. และ อส. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกรมแผนที่ทหารจะเข้าดำเนินการสำรวจเส้นแนวเขตของทั้งสองหน่วยงานให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ นั้น

ในการนี้ ส.ป.ก. จึงขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องเส้นแนวเขตที่ชัดเจนเสียก่อน และขอให้แจ้งเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ในพื้นที่ดังกล่าวได้ยุติบทบาทในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วย”

นอกจากคำสั่งดังกล่าว เลขาธิการส.ป.ก. ยังส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องเส้นแนวเขตที่ชัดเจนเสียก่อน

S 5832723