เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการด่วนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอน ส.ป.ก.4-01 จำนวน10 ราย 13 แปลง และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่

วันที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก. ) ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ส.ป.ก.ตรวจพบมีการออก ส.ป.ก. 4-01 ในพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่า 10 ราย 13 แปลง 341 -3-39 ไร่ และพื้นที่ที่มีการรังวัดแปลงที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่มีการจัดที่ดิน อีก 26 ราย 45 แปลง 937-0-81 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

429750410 720549186901066 2848437251695851402 n
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.

เลขาธิการ ส.ป.ก. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข จึงสั่งการให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินทั้ง 10 รายโดยด่วน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่จัดแต่รังวัดแล้วอีก 26 ราย ให้ยกเลิกผลการรังวัดและห้ามนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดที่ดินโดยเด็ดขาด

capture 20240314 171658

“หากพบการกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของประชาชน หากเป็นเกษตรกรตัวจริงมีการถือครองทำประโยชน์อยู่จริงให้มาแสดงตัวแสดงสิทธิต่อ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี”

534613