ชป.เร่งเครื่องโครงการอ่างฯ น้ำปี้ แหล่งน้ำแห่งใหม่ของชาวพะเยา

433402164 810173677823905 6713877877486256882 n

16 มีนาคม 67 นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอภิชาติ ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสายัณห์ เหมืองสอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

432026966 810175017823771 7734406125400746752 n

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และพื้นที่ลุ่มน้ำยม รวมไปถึงช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 7,520 ครัวเรือน พื้นที่ชลประทาน 28,000 ไร่ และยังส่งน้ำไปสนับสนุนพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จ.เเพร่ ได้อีกประมาณ 35,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำได้อีกด้วย

433335871 810172794490660 1665295846459690542 n

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วที่สุด

433344741 810173634490576 2802258331483415224 n
433361436 810173621157244 1125973466394712363 n
433340716 810173607823912 7951666595958111539 n
433733151 810173641157242 8292845862258850475 n