(มีคลิป)พาชมโครงการชักน้ำจากใต้สู่เหนือของจีน ระบายน้ำสู่เหอเป่ยและเทียนจิน แก้ปัญหาน้ำแล้งและเกษตรกรรม

โครงการชักน้ำจากภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือ ได้สร้างโครงการเพิ่มทางตะวันออกของจีนนั้น เริ่มพร่องน้ำสู่มณฑลเหอเป่ยและนครเทียนจินตั้งแต่เมื่อปี 2019 กว่า 588 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยเฉพาะคลองใหญ่ 334 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยลดการใช้น้ำใต้ดินของภาคเหนือของจีนที่มีมากเกินไป และฟื้นฟูภาวะนิเวศน์ของพื้นที่ใกล้เคียงสองฟากฝั่งของคลองใหญ่

IMG 0395

โครงการ ฯ ดังกล่าวมีระยะทางยาวถึง 450.6 กิโลเมตร ระบายน้ำให้กับการเกษตรของเมืองเหลียวเฉิงและเมืองเต๋อโจวของมณฑลซานตง

โครงการชักน้ำจากภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือ เป็นโครงการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำน้ำจากแม่น้ำแยงซี แม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนจากตอนทิศตะวันออก ตอนทิศกลาง และตอนทิศตะวันตก เพื่อสนองความต้องการทางการใช้น้ำของพื้นที่แห้งแล้งของภาคเหนือของจีน

IMG 0396

ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2013 โครงการชักน้ำจากภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือตอนทิศตะวันออกเริ่มนำน้ำให้กับภาคเหนือของจีน ได้นำน้ำจากแม่น้ำแยงซีตอนมณฑลเจียงซูไปยังเมืองเทียนจินและมณฑลซานตงด้วย

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : CMG (China Media Group)