นายกรัฐมนตรี ตรวจโครงการ”หนองขวัญ”กั้นแม่น้ำปิง จ.กำแพงเพชร

นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง”โครงการหนองขวัญ” จ.กำแพงเพชร หวังช่วยแก้ภัยแล้งกว่า 5,000 ไร่

วันนี้ (7 ก.ค.65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมพบปะประชาชนณ ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน  ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

A5C2F3AC 4EA0 42EB 90C9 782C6E1C8783

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) พื้นที่โครงการฯประมาณ 106,156 ไร่ เป็นโครงการรับน้ำนองจากแม่น้ำปิง เดิมรับน้ำจากแม่น้ำปิงโดยตรงจากท่อระบายน้ำ(ทรบ.)หนองขวัญ ในอัตรา 18 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลระบายน้ำ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำไม่สามารถรับเข้าท่อระบายน้ำปากคลองหนองขวัญได้ 

สำนักงานชลประทานที่ 4 จึงบริหารจัดการน้ำด้วยการส่งน้ำจากคลอง MC วังยาง ผ่านคลอง R100 ในอัตรา 5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ จึงได้มีการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวเพื่อทดน้ำเข้า ทรบ.คลองหนองขวัญ เพื่อส่งน้ำไปช่วยพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง 

E9BF588C BF2E 4F90 A30F 355758E3DCF0

พร้อมกันนี้ ยังได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝั่งตะวันตกบริเวณตำบลแม่ลาด อีก 2 แห่ง เพื่อสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์ ประมาณ 17,000 ครัวเรือน ประชากรกว่า 46,800 คน ปัจจุบันกรมชลประทานได้ออกแบบโครงการฯเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

โดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้เริ่มสร้างในปี 2566 หากโครงการฯแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

62647624 AC20 49E7 AEC7 9BC7294AC48B

ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ 5.34 ล้านไร่ มีพื้นที่การเกษตร 3.66 ล้านไร่ และเป็นพื้นที่ชลประทาน 1.99 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ54 ของพื้นที่การเกษตร มีแม่น้ำปิงไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดรวมความยาว 107 กิโลมตร สภาพภูมิประเทศลาดเท จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ฝั่งตะวันตก (ฝั่งขวาแม่น้ำปิง) เป็นภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติ ลดหลั่นลงมาเป็นที่ราบจรดแม่น้ำปิง 

ส่วนฝั่งตะวันออก(ฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม รับน้ำจากแม่น้ำปิงทั้งหมด โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้ว เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 3 แห่ง โครงการชลประทานขนาดกลาง 8 แห่ง และโครงการชลประทานขนาดเล็ก 156 แห่ง รวมพื้นที่ชลประทาน 1.99 ล้านไร่ ความจุ 94.02 ล้านลบ.ม. และมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตโดยเป็นโครงการขนาดกลาง 11 แห่ง ขนาดเล็ก 372 แห่งรวมทุกโครงการ 383 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 298,893 ไร่ ความจุรวม 125.67 ล้าน ลบ.ม. 

7652E0CA 1AD0 4154 A884 6C41EF639E42

การบริหารจัดการน้ำจังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการใช้น้ำเป็น 2 ลักษณะ คือ ฝั่งตะวันตกจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำประเภท อ่างเก็บน้ำ ฝาย และประตูระบายน้ำ เป็นหลัก ส่วนฝั่งตะวันออกจะใช้น้ำจากแม่น้ำปิงที่มีน้ำต้นทุนมาจากเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีพื้นที่ชลบระทาน ประมาณ 1.5 ล้านไร่

24FB4C82 B0ED 4BF3 9C66 675228BE9F9D