กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำรับมืออุทกภัยในหลายพื้นที่

จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย

1209149

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ (15 ก.ค. 65) ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง บริเวณพื้นที่ บ.หนองบุ่ง ต.โคกกกม่วง พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ และที่ อำเภอเสลภูมิ บริเวณพื้นที่ บ.หนองผักตบ ต.เหล่าน้อย บ.นาทม ต.ภูเงิน พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ดำเนินการเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ 25 เครื่อง กระสอบบรรจุทราย 12,000 กระสอบ และเครื่องจักร เครื่องมืออื่นๆ พร้อมบุคลากรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณตลอดแนวพนังกั้นน้ำยัง

1209150

ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอหล่มสัก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น และมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรบริเวณพื้นที่หมู่ 1,2,5,7,8,9,11 ตำบลสักหลง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าว

1209148

ทั้งนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทาน ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำตามศักยภาพ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่ www.rid.go.th หรือ http://swoc.rid.go.th/ https://www.facebook.com/Wmsc.Irri หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 📞สายด่วนกรมชลประทาน 1460