กรมชลประทานหารือผู้ว่า กทม.ร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   

เช้าวันนี้(17 กันยายน 2565) ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาพร้อมด้วย นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสุชาติ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลร่วมหารือแนวทางในการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบน้ำท่วม บริเวณแนวคลองมหาสวัสดิ์ และคลองบางกอกน้อย ร่วมกับนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเครือข่ายคลองมหาสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุศลศึกษาวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

A2C21D83 19AE 4A2E B146 1DC7B6909B30

ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบนโยบายให้ร่วมบูรณาการกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร (กทม.) อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ของกทม. และกรมชลประทาน โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง กรมชลประทาน จะใช้คลองในแนวตะวันออกและตะวันตกในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน คลองบางกอกน้อย และคลองแนวรอยต่อพื้นที่ กทม. โดยด้านที่เชื่อมต่อแม่น้ำท่าจีน จะใช้สถานีสูบน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน ส่วนทางด้านที่เชื่อมต่อคลองบางกอกน้อย จะใช้ประตูระบายน้ำฉิมพลี ช่วยในการควบคุมระดับน้ำ

3F24FA27 E5E8 4045 BCB1 341265DF4BD9

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในเขต กทม. และปริมณฑลได้ตลอดเวลา ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน 

E0231B58 0DCF 4FC1 8749 61EE680FD999