กรมชลฯ ซ่อมฝายวังยางแล้วเสร็จ พร้อมส่งน้ำให้เกษตรกรกำแพงเพชร พื้นที่เกษตรกว่า 1 แสนไร่

กรมชลประทานซ่อมแซม “ฝายชั่วคราววังยาง” กั้นแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วเสร็จ หลังถูกน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมา พร้อมส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ได้กว่า 100,000 ไร่

314948829 516814917158253 5371090807386835922 n 1
ฝายชั่วคราววังยาง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝายชั่วคราววังยาง ที่ปิดกั้นแม่น้ำปิง ในพื้นที่ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย จนเกิดการทรุดตัวลงในช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถทดน้ำและส่งน้ำผ่านทางท่อระบายน้ำปากคลองวังยาง ส่งไปให้เกษตรกรในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ จังหวัดกำแพงเพชร ที่เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังแล้วในหลายพื้นที่ คาดว่าจะสามารถกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรกว่า 100,000 ไร่ ได้อย่างทั่วถึง

315008986 516814913824920 492931717356185733 n
ฝายวังยางส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 1 แสนไร่

นอกจากนี้กรมชลประทาน ยังได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเสร็จ 100% เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ ตามนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)

.

314780152 516815113824900 4876230823843451627 n
ฝายวังยางส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 1 แสนไร่

โดยอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ไทย-พม่า บ้านห้วยน้ำขาว ได้ประมาณ 4,000 ไร่ อีกทั้ง ช่วยเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และผักต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ ระหว่าง 17-19 พ.ย.65 ลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง เกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี หรือตากผลผลิต ต้องระวังผลผลิตเสียหายได้

ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่กำลังจัดประชุม APEC2022 ยังมีฝน/ฝนฟ้าคะนองช่วงเย็นถึงค่ำ ต้องเตรียมร่มและเสื้อกันฝน การเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังสัญจรบริเวณฝนฟ้าคะนอง

สำหรับภาคใต้ยังเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที่และยังตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ในทะเลอันดามันยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก คลื่นลมมีกำลังปานกลาง ชาวเรือ ชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 23 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และประกอบกับในช่วงวันที่ 20 – 23 พ.ย. 65 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างในระยะแรก และจะเลื่อนข้นไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ย. 65