นายกฯเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 สร้างความตระหนักรู้ ความสำคัญของดิน

วันที่ 5 ธ.ค.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงาน “วันดินโลก World Soil Day” ขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ธ.ค. 2565 ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก พร้อมกำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ได้บูรณาการเครือข่ายการพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร และภาคประชาชน จัดงานวันดินโลก ตลอดเดือน ธ.ค. 2565 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก 

287053716 1432860123853824 7770045061109475683 n

นอกจากนี้ หลายหน่วยงานยังได้จัดงานและประชาชนสามารถเข้าร่วม อาทิ กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมวันดินโลกในทุกอำเภอในวันที่ 5 ธ.ค.  ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของดินเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 2-8 ธ.ค. ในอำเภอต่าง ๆ  เริ่มตั้งแต่กิจกรรม Kick-off ในวันที่2 ธ.ค. ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2556 ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพ ในการศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี โดยพระราชปณิธานของพระองค์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านผ่านการจัดการดินอย่างยั่งยืน 

สำหรับวันดินโลกปี 2565 นี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดหัวข้อ “Soils, where food begins อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของดินเสื่อมโทรม และเป็นภัยที่คุกคามต่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านอาหารในระดับโลก เนื่องจากดินเป็นต้นกำเนิดของอาหาร จึงได้เน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถติดตามประกาศจากสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยจะมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แสดงหลักการของแนวพระราชดำริด้านดินที่ช่วยแก้ไขปัญหาดินของแต่ละพื้นที่ , นิทรรศการวันดินโลก เช่น ความเป็นมาของวันดินโลก ความสำคัญของดินต่อการผลิตอาหาร,การประชุม เสวนา บรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการ หรือเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบ ความสำเร็จ , การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร , การจัด workshop DIY ทำของใช้ ของที่ระลึกที่มีดินเป็นส่วนประกอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวความคิดการจัดตั้งวันดินโลก เริ่มต้นจากที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ณ กรุงเทพมหานครในปี 2545 มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินทั่วโลกมาร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง “วันดินโลก” โดยที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน