คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟเขียว สร้างถนน แหล่งน้ำ- เลขาธิการ ส.ป.ก.เผย ช่วงโควิด 19 ช่วยเกษตรกรกว่า 256 ล้านบาท

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

322321988 956527791993640 5568060794010133890 n
วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการฯ ส.ป.ก.

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 601 จังหวัดกระบี่ จำนวน 7 สาย ระยะทาง 2.724 กิโลเมตร เป็นเงิน 1,169,000 บาท เพื่อเกษตรกรจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งผลผลิต และได้รับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ด้านแหล่งน้ำ มีมติเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 ปี 2566 ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 20 จังหวัด จำนวน 53 แห่ง เป็นเงิน 19,570,600 บาท เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพียงพอที่จะใช้ในภาคการเกษตร ทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตและปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น และเห็นชอบโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเงิน 12,679,620 บาท โดยดำเนินการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 27 จังหวัด ภาคเหนือ 10 จังหวัด ภาคกลาง 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ภาคใต้ 7 จังหวัด ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวจะช่วยให้เกิดการสะสมความชื้นในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวยังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจ้างแรงงานในชุมชน เกิดการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนและเกษตรกรรายอื่น

ทั้งนี้ยังอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตร “ทบทวนการใช้ระบบข้อมูลกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติ สามารถลดข้อผิดพลาดในการใช้โปรแกรมสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โปรแกรมค่าเช่าที่ดิน โปรแกรมค่าเช่าซื้อที่ดิน และโปรแกรมกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เผยว่า “ที่ผ่านมา ส.ป.ก.มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) โดยตั้งแต่ปี 2563 – 2565 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรใน 62 จังหวัด รวม 9,373 ราย เป็นเงินกว่า 256 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการลดภาระหนี้สิน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรใน 43 จังหวัด เกษตร 4,750 ราย และ 2) มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ใน 46 จังหวัด สามารถช่วยเกษตรกร 4,623 ราย นอกจากนั้นในที่ประชุมวันนี้มีมติเห็นชอบการสร้างถนน และโดยเฉพาะแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ให้พี่น้องเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปฎิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 5 เรื่องหลัก ดังนี้

1.ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ดำเนินการจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ มาดำเนินการปฎิรูปที่ดิน ตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์ เช่า เช่าซื้อ การให้กรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประสานงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฎิรูปที่ดินและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกการใช้ประโยชน์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และรักษาพื้นที่เกษตรกรรม

4.บริหารกองทุนการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดินการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การให้กู้ยืมเงินสำหรับการพัฒนาอาชีพ รวมตลอดถึงการใช้เงินกองทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการจัดทำสารบบที่ดินเพื่อการปฎิรูปที่ดิน

5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า