อุตสาหกรรมฯเร่งสำรวจ”แหล่งแร่ลิเธียม”วัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV 

ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งแร่ลิเธียม เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงานายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน การศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลการเจาะสำรวจ(ชนิดแร่ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว ทังสเตน เหล็ก) ของบริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด พื้นที่อาชญาบัตรพิเศษ ที่ 1-3/2562 โดยมีนายกัมพล นิลพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, นายศักดา ริดเกาะ นักธรณีอาวุโส บริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด ให้การต้อนรับ และนายอธิปฐ์ ปิยนามวาณิช สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ณ บริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา(วันที่ 19 พฤษภาคม 2565)

B9D59DAF EC5C 45B8 A6D2 33EF6223A7A2

สำหรับ บริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจแร่ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อาชญาบัตรสิ้นอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (รวมระยะเวลา 5 ปี) อาชญาบัตรพิเศษที่ 1-3/2562 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำ ตำบลกะไหล และตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีพื้นที่รวม 23,020 ไร่

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับฟังการบรรยายลักษณะธรณีวิทยา แนวโน้มในการพัฒนาแหล่งแร่ในเชิงพาณิชย์ของแหล่งแร่พื้นที่สำรวจ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาต่อยอด ในการสำรวจเพื่อหาแหล่งแร่ลิเทียมที่พบในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจแหล่งแร่สำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังเร่งปรับตัวตามนโยบายการสนับสนุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน 

7882A60C F364 4C67 A53C 0B5577E7436C

โดยประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญว่า รถที่จะจดทะเบียนใหม่จะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ที่มีการปลดปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (ZEV) ภายในปี ค.ศ. 2035 ดังนั้น จึงส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่ชนิดอัดประจุไฟใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

3E0863E0 EA77 48FA B16D D2DCAF3A151E

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะเป็นหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อรองรับการผลิตแบตเตอรี่ชนิดใหม่ๆ ที่จะสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการนำแร่มาประยุกต์ใช้สำหรับรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ รวมไปถึงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของแหล่งวัตถุดิบ ปริมาณการผลิต เทคโนโลยีการผลิต คุณลักษณะของแร่ โลหะ วัตถุดิบทดแทนที่ผลิตได้ ความต้องการใช้วัตถุดิบรวมถึงข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมในเบื้องต้นในการนำแร่ โลหะ และวัตถุดิบทดแทนที่มีภายในประเทศมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งทำการคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ยังไม่มีภายในประเทศ เพื่อทำการศึกษาวิจัยและทดลองนำวัตถุดิบหรือสารเคมีจากแร่โพแทสและเกลือหินมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตลอดทั้งประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่จากสินแร่ไทยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่แห่งอนาคตจากวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศ