CPF เดินหน้า “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” หนุนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

CPF ต่อยอดความสำเร็จ 20 ปี “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” จากฟาร์มสุกร สู่ธุรกิจไก่ไข่ เดินหน้าบริหารจัดการน้ำยั่งยืน ส่งต่อน้ำปุ๋ยจากระบบไบโอแก๊สในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ บำรุงต้นพืชแก่เกษตรกรรอบข้าง ปี 2565 ปันน้ำปุ๋ย 111,000 ลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่เพาะปลูกกว่า 115 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงทางแหล่งน้ำให้กับชุมชน

335414386 758449989274987 6253000210011905210 n
เดินหน้า “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร

นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ CPF เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ CPF ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ทุกธุรกิจของบริษัทต่างมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดห่วงโซ่การผลิต ลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงการเปลี่ยนของเสียให้กลับมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะความสำเร็จจากธุรกิจสุกรที่ดำเนินโครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกรรอบข้าง มานานกว่า 20 ปี ต่อยอดสู่ธุรกิจไก่ไข่ ด้วย “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ หรือไบโอแก๊ส (Biogas) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูก ในปี 2565 ฟาร์มสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และฟาร์มหนองข้อง ฟาร์มจะนะ จ.สงขลา ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ปันน้ำปุ๋ยกว่า 111,000 ลูกบาศก์เมตร ให้เกษตรกรใช้ปลูกหญ้าเนเปีย ข้าวโพด ฟักทอง และสวนปาล์ม รวมพื้นที่กว่า 115 ไร่ ช่วยให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี และในปีนี้ ต่อยอดสู่ฟาร์มจักราช และฟาร์มอุดรธานี ขยายพื้นที่ปันน้ำปุ๋ยอีก 60 ไร่ ให้เกษตรกรปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง

336160864 2571718819652298 6060865183071726503 n
เดินหน้า “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร

“CPF มุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต ขณะเดียวกันยังใช้ระบบไบโอแก๊สบำบัดของเสียเปลี่ยนมูลไก่เป็นไบโอแก๊ส เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์มไก่ไข่ โดยในกระบวนการจะได้กากตะกอน รวมถึงน้ำหลังการบำบัดซึ่งปกติไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก (Zero Discharge) จะใช้หมุนเวียนผสมกับมูลไก่ในระบบไบโอแก๊สอีกครั้ง จึงไม่ต้องใช้น้ำดิบจากธรรมชาติ และนำน้ำปุ๋ยที่มีแร่ธาตุเหมาะสมรดน้ำต้นไม้ในฟาร์ม ที่ผ่านมา มีเกษตรกรทำหนังสือขอรับน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูก ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงทางแหล่งน้ำให้กับชุมชน ส่วนกากตะกอนใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูกพืช ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้น และช่วยลดค่าปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี” คุณสมคิด กล่าว

333599249 742795780735826 3614562743911375819 n
เดินหน้า “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร

ด้าน นายจักกฤษนณ์ โสพิกุล เกษตรกร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รับน้ำปุ๋ยจากฟาร์มหนองข้อง รดต้นปาล์มบนพื้นที่ 3 ไร่ มาตั้งแต่ปี 2565 กล่าวว่า โครงการนี้ดีมาก น้ำปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพอย่างดี สามารถปล่อยลงในร่องสวนปาล์มได้ทันที หลังจากทดลองพบว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน เพราะน้ำปุ๋ยมีแร่ธาตุทำให้ผลผลิตดีขึ้น ทะลายเพิ่ม ไม่ขาดคอ ลูกดก ลูกออกสม่ำเสมอ ได้น้ำหนักเพิ่ม ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้มากกว่า 50% พร้อมเสริมปุ๋ยบางตัวเพื่อให้ได้ธาตุอาหารครบ ขอบคุณ CPF ที่จัดโครงการดีๆ เช่นนี้

336252747 884229152666019 6564797940339636284 n%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 4 1
เดินหน้า “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร

ส่วน หล๊ะ ดุไหน เกษตรกร ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา เกษตรกรต้นแบบรับน้ำปุ๋ยจากฟาร์มจะนะ กล่าวว่า น้ำปุ๋ยช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ 40-50% โดยใช้ในแปลงปลูกหญ้าเนเปีย 10 กว่าไร่ เพื่อให้วัวเนื้อที่เลี้ยงไว้ จึงไม่ต้องจัดหาหญ้าจากแหล่งอื่น ช่วยลดค่าอาหารได้ และยังใช้ในสวนปาล์มอีก 10 ไร่ ทำให้ต้นปาล์มฟื้นตัวดี ให้ผลผลิตดี ส่วนฟักทองที่ปลูก 10 ไร่ ปกติใช้น้ำในบึง หลังจากใช้น้ำปุ๋ยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มาก สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี จึงจะขยายพื้นที่อีก 10 ไร่

ทั้งนี้ CPF บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำหลักการ 3Rs ตลอดห่วงโซ่การผลิต ลดปริมาณการใช้น้ำดิบจากธรรมชาติ (Reduce) นำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามเป้าหมายความยั่งยืน “CPF 2030 Sustainability in Action” สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)