จีนระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์ ‘สัตว์น้ำ’ ทั้งหมดจากญี่ปุ่น

สำนักบริหารศุลกากรทั่วไปของจีน ประกาศการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งหมดที่มีที่มาจากญี่ปุ่น เริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดี (24 ส.ค.) เป็นต้นไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น

แถลงการณ์จากสำนักฯ ระบุการตัดสินใจดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านมลพิษกัมมันตรังสีอันเกิดจากการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนของญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน ปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคชาวจีน และรับประกันความปลอดภัยของการนำเข้าอาหาร

การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยทางอาหาร ระเบียบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการนำเข้าและส่งออกอาหารของจีน ตลอดจนข้อตกลงขององค์การการค้าโลก(WTO) ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรการสุขาภิบาลและและสุขอนามัยพืช

IMG 5671
IMG 5669

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยของอาหารนำเข้าและส่งออก สังกัดสำนักฯ ระบุว่าบรรดาหน่วยงานศุลกากรของจีนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีอันเกิดจากการปล่อยน้ำเสียที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรของญี่ปุ่นในจีนอย่างยิ่ง

สำนักฯ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์การปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนนิวเคลียร์สู่มหาสมุทรของญี่ปุ่นต่อไป และปรับเปลี่ยนมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนชาวจีน

IMG 5666
IMG 5637

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : สำนักข่าวซินหัว(Xinhua)