รัฐมนตรีเกษตรฯ รับปากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ จะจัดหาที่ดินทำกิน พร้อมหาแนวทางปรับเปลี่ยนการปลูกสับปะรดให้เป็นสินค้าชนิดอื่นทดแทน

 

516210
รัฐมนตรีเกษตรฯ รับปากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ จะจัดหาที่ดินทำกินให้

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะกลุ่มชาติพันธุ์ ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังประชุมหารือร่วมกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติ ทั้งสิทธิในด้านการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในที่ดินทำกิน และสิทธิในด้านอื่น ๆ

       

516211
รัฐมนตรีเกษตรฯ รับปากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ จะจัดหาที่ดินทำกินให้

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับปากกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ว่าจะดูแลในเรื่องที่ดินทำกินของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นพื้นที่ ส.ป.ก.

516216
รัฐมนตรีเกษตรฯ รับปากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ จะจัดหาที่ดินทำกินให้

นอกจากนี้ ยังได้รับเรื่องการปรับเปลี่ยนการปลูกสับปะรดให้เป็นสินค้าชนิดอื่น หรือหารายได้เสริม และการปรับปรุงถนนในการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย

516218
รัฐมนตรีเกษตรฯ รับปากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ จะจัดหาที่ดินทำกินให้

516225
รัฐมนตรีเกษตรฯ รับปากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ จะจัดหาที่ดินทำกินให้

516226
รัฐมนตรีเกษตรฯ รับปากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ จะจัดหาที่ดินทำกินให้